OGŁOSZENIE W PRZEDMIOCIE ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

 

Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A. z siedzibą w Sędziszowie (ul. Przemysłowa 9, 28-340 Sędziszów) informuje o zamiarze zbycia następujących nieruchomości:

- nieruchomości gruntowych (prawo własności) o numerach ewidencyjnych działek: 478/2 o pow. 0,0957 ha oraz 487/3 o pow. 0,0552 ha położonych w Sędziszowie przy ul. Przemysłowej, dla których w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydziale V Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta o numerze KI1J/00009863/5;

- nieruchomości gruntowej (prawo użytkowania wieczystego) o numerze ewidencyjnym działki 452/8 o pow. 0,1024 położonej w Sędziszowie przy ul. Przemysłowej, dla której w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydziale V Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta o numerze KI1J/00067695/0;

zabudowanych budynkiem Klubu Zakładowego AKWARIUM o powierzchni użytkowej 420 metrów kwadratowych.

Wszystkich zainteresowanych nabyciem przedmiotowych nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Biura Spółki Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. pod numerami telefonów: 41 38 11 073 wew. 690 lub 691.