WF

SEFAKO S.A. oferuje kotły wodne fluidalne ze spalaniem paliwa w złożu fluidalnym stacjonarnym (pęcherzykowym) o konstrukcji samonośnej w układzie dwuciągowym ze szczelnymi ścianami membranowymi. Na wylocie z komory paleniskowej w celu odseparowania większych ziaren popiołu umieszczono separator żaluzjowy, a wytrącony popiół jest kierowany z powrotem do złoża fluidalnego.

Warunkiem równomiernego rozpływu powietrza jest zastosowanie poprawnej konstrukcji rusztu powietrznego, tj. systemu dysz o zróżnicowanej konstrukcji, które mają za zadanie dostarczyć odpowiednią ilość powietrza do spalenia i fluidyzacji i jednocześnie uniemożliwić wsteczny przepływ gazu co mogłoby skutkować przedostaniem się materiału sypkiego do skrzyni powietrznej.

Kocioł wyposażony jest w urządzenia i instalacje przykotłowe zapewniające prawidłową pracę kotła i spełniające wymogi ekologiczne.

Tabela 1 Przykładowy typoszereg kotłów WF

 

WF-4

WF-6

WF-8

WF-10

WF-12

WF-14

WF-16

WF-18

WF-20

Wydajność cieplna nominalna, MWt

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Temperatura wody na wlocie do kotła, °C

70

Temperatura wody na wylocie z kotła, °C

140

Ciśnienie wody na wylocie do kotła, MPa

1,5

Nominalne natężenie przepływu wody przez kocioł (70/140°C), t/h

48,7

73,1

97,5

121,8

146,2

170,6

194,9

219,3

243,5

Temperatura spalin na wylocie z kotła, °C

<150

Sprawność obliczeniowa brutto (*), %

>83

Zapotrzebowanie paliwa (*), kg/h

945

1418

2021

2522

3028

3535

4030

4548

4707

* przy wydajności nominalnej i na paliwie gwarancyjnym  (węgiel kamienny, 17 500 kJ/kg)

 

Parametry kotła

Nazwa Wartość
Paliwo Węgiel
Konstrukcja Wodnorurowa
Typ paleniska Fluidalne
Medium Woda