Akcjonariat

Głównym akcjonariuszem Spółki jest Towarzystwo Finansowe Silesia.