Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A  oferuje usługi z zakresu walcowania blach grubych na walcarce czterowałowej typ 4 HEP S 210 o długości roboczej walcy 3000 mm  sterowanej numerycznie  w następujących wymiarach: 

Dla blach o granicy plastyczności 260 N/mm2:

Dla blach o granicy plastyczności 360 N/mm2:

Ponadto oferujemy:

  1. Usługę palenia blachy z wymiaru hutniczego na wymiar zgodny z rysunkiem.
  2. Przygotowanie krawędzi blach do spawania.
  3. Spawanie krawędzi blach po zwijaniu, łukiem krytym na automatach spawalniczych firmy ESAB.
  4. Pełny zakres badań dla wykonanych złączy spawanych.

Poniżej wykresy przedstawiające możliwe grubości blach do zwijania w zależności od szerokości i średnicy dla trzech gatunków stali o różnych granicach plastyczności (260 MPa, 360 MPa i 410 MPa).

 Dodatkowo oferujemy usługę ciecia blach o grubości do 15 mm na wypalarkach laserowych o wymiarach  stołów roboczych 3x6 m.