Diagnostyka i ocena stanu technicznego kotłów, analizy, koncepcje

Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. oferuje kompleksową diagnostykę i ocenę stanu technicznego:

  •  kotłów wodnych
  •  kotłów  parowych
  •  urządzeń okołokotłowych
  •  rurociągów wraz z oceną stanu zawieszeń
  •  zbiorników ciśnieniowych

Na podstawie badań Spółka wykonuj ocenę stanu technicznego elementów kotłów, prognozujemy ich dalszą bezpieczną eksploatacją oraz czas do wyczerpania wytrzymałości materiału.

Prawidłowa ocena stanu technicznego urządzenia umożliwia świadome zaplanowanie jego remontów lub modernizacji a tym samym zapobiega awariom i przestojom.

Eksploatacja kotłów powoduje proces niszczenia elementów kotła. Z drugiej strony dyspozycyjność kotła jest jednym z najważniejszych parametrów kotła. Stan techniczny części ciśnieniowych i nieciśnieniowych zależy w głównej mierze od jego parametrów, jakości eksploatacji, konstrukcji, użytych materiałów, warunków pracy, stosowanego paliwa, itp. Każdy z elementów kotła tj.: przegrzewacz, parownik, podgrzewacz, walczak pracują w odmiennych warunkach oraz ulegają odmiennym procesom destrukcyjnym. Prawidłowa ocena stanu technicznego kotła umożliwia świadome zaplanowanie jego remontów lub modernizacji.

                          

 

SEFAKO S.A. wykonuje:

BADANIA NIENISZCZĄCE

Pomiary grubości grubościomierzem ultradźwiękowym

Badania ultradźwiękowe złączy spawanych

Badania magnetyczno - proszkowe

Badania penetracyjne

Badania metalograficzne metodą replik

Pomiary twardości twardościomierzem przenośnym

Badania wizualne

Badania składu chemicznego metali

Badania endoskopowe  

     

BADANIA NISZCZĄCE

Próba rozciągania materiału oraz złączy spawanych  

Próba zginania materiału oraz złączy spawanych  

Próba udarności materiału oraz złączy spawanych 

Próba łamania materiału oraz złączy spawanych 

        

 

Badania i pomiary wykonywane przez SEFAKO S.A. są podstawą do wykonania analizy diagnostycznej poszczególnych elementów kotła, rurociągów, zawieszeń oraz elementów okołokotłowych.