Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. jest jedną z najbardziej cenionych firm w przemyśle energetycznym w Europie. Jest także jednym z największych pracodawców w regionie świętokrzyskim (obecnie zatrudnia około 1000 osób) i realizuje strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, wspierając inicjatywy środowiskowe i samorządowe w zakresie rozwoju edukacyjnego, zasobów ludzkich. Produkowane przez Spółkę jednostki kotłowe znajdują zastosowanie zarówno w energetyce zawodowej, przemysłowej jak i w tzw. małej energetyce, w której skład wchodzą przedsiębiorstwa produkcji i przetwórstwa żywności. W ofercie Spółki znajdują się różne typy kotłów, opalane miałem węgla kamiennego, paliwem płynnym lub gazowym, jak również jednostki przystosowane do spalania biomasy.

Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. to także wiodący producent elementów ciśnieniowych, do wszelkiego rodzaju kotłów. Produkcja odbywa się na bazie dokumentacji własnej lub powierzonej przez klienta. Odbiorcami są zarówno przedsiębiorstwa z kraju, jak i z zagranicy: między innymi z Danii, Finlandii, Francji, Niemiec i wielu innych krajów Europy i Świata. Spółka świadczy także usługi związane z montażem wyprodukowanych kotłów lub ich elementów, zapewnia nadzory inżynierskie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, diagnostykę kotłów i urządzeń.

W wyniku współpracy inżynierów SEFAKO z klientami (odbiorcami), jednostkami naukowymi tj. Politechniką Świętokrzyską, Wrocławska, Krakowską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą wdrożono i uruchomiono do produkcji niskoenergetyczną technologię wytwarzania powłok ochronnych na elementach ścian gazoszczelnych oraz rurach pojedynczych z przeznaczeniem do kotłów energetycznych. Zastosowanie warstw odpornych na korozję i erozją ma na celu przedłużenie żywotności narażonych na zużycie elementów kotła.

Spółka posiada w ofercie także realizację obiektów kotłowni „pod klucz” z wykorzystaniem kotłów własnej produkcji.

                                                                 

Linia do napawania

Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. na przełomie poprzednich lat wyspecjalizowała się także w produkcji elementów ciśnieniowych (powierzchni grzewczych przegrzewaczy i ekonomizerów), ze specjalistycznych stali wysokostopowych produkcji SUMITOMO m.in. Super 304H, HR3C, przeznaczonych do kotłów  o parametrach super – nadkrytycznych i mocach powyżej 900MWe. Niniejsze części zostały dostarczone dla największych bloków energetycznych Europy np. projekt: Mannheim 911MWe, Karlsruhe 912MWe, Westfalen 1600MWe. Obecnie z 6 powstałych zakładów do termicznej utylizacji odpadów w Polsce, aż w 4 zamontowane zostały instalacje kotłowe wyprodukowane w SEFAKO.

Biurowiec i hala produkcyjna SEFAKO

Profil Przedsiębiorstwa