Dokumenty organizacyjne

Statut Spółki  

REGON   

NIP  

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 31.12.2018