Władze Spółki

ZARZĄD
Jacek Boruciński - Prezes Zarządu Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A.
Andrzej Wójcik - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Rozwoju Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A.

 

RADA NADZORCZA

Aneta Batko - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Katarzyna Chlebicka-Skowronek- Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Maciej Wąż - Członek Rady Nadzorczej 
Marcin Zachariasz - Członek Rady Nadzorczej