Władze Spółki

ZARZĄD
Jacek Boruciński - Prezes Zarządu Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A.
 

RADA NADZORCZA

Jarosław Kossowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Katarzyna Chlebicka-Skowronek - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Jadwiga Dyktus - Członek Rady Nadzorczej
Agata Ślęzak - Członek Rady Nadzorczej
Rafał Gózik - Członek Rady Nadzorczej