Władze Spółki

ZARZĄD
Jacek Boruciński - Prezes Zarządu Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A.
Maciej Wąż - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany czasowo do pełnienia funkcji Członka Zarządu Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A.

 

RADA NADZORCZA

Jadwiga Dyktus - Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Chlebicka-Skowronek - Członek Rady Nadzorczej
Marcin Zachariasz - Członek Rady Nadzorczej
Maciej Wąż - Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Kossowski - Członek Rady Nadzorczej