Kontakt ogólny

Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.

ul. Przemysłowa 9
28-340 Sędziszów
Polska
www.sefako.pl
infosefako.pl

Centrala:
tel. +48 41 381 10 73
tel. +48 41 358 13 55
fax +48 41 381 11 10
Sekretariat:
tel. +48 41 381 11 04
tel. +48 41 358 13 01

Sąd Rejonowy w Kielcach X
Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000029367
NIP: 656-00-07-874
BDO: 000015749
Kapitał zakładowy (wpłacony):
12 251 180 PLN

contact-photo

Skontaktuj się z nami!

W celu kontaku z nami zachęcamy do użycia prostego w obsłudze formularza kontaktowego.

Pola oznaczone * są obowiązkowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych wymienione w niniejszej wiadomości ("e-mail") jest Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. z siedzibą w Sędziszowie przy ul.Przemysłowej 9 (Administrator danych). Pani/Pana dane przetwarzane są w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na wiadomość, przedstawienia oferty, świadczenia usług lub zawarcia umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych informuje, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
Administrator danych przetwarza dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, nazwa firmy, adres firmy, NIP, Regon firmy.
Ma Pani/Pan prawo żądać od administratora danych dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych przeniesienia danych.
Ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przez Administratora danych Pani/Pana praw i wolności.
WYZNACZ TRASĘ DOJAZDU