Instalacje P2H

Rozbudowa pogodowo- zależnych źródeł energii odnawialnej, determinuje potrzebę regulacji sieci dla zmiennych wydajności. Power to Heat (P2H), tj. elektroogrzewnictwo, odnosi się do idei wykorzystania energii elektrycznej na cele ciepłownicze. Praca urządzeń w formule green Power to Heat (gP2H), jest celem zagospodarowanie produkcji energii elektrycznej z najtańszych OZE. W szczególności dotyczy ona źródeł wiatrowych i słonecznych w okresach, w których ceny energii na rynku hurtowym lub w taryfach są najniższe.

Wyróżnia się cztery podstawowe technologie wykorzystywane w projektach P2H:

  • kotły elektryczne rezystancyjne - bardziej odpowiednie dla rozwiązań w niewielkiej skali − od kilku kilowatów dla pojedynczych gospodarstw do maksymalnie 5 MWt mocy zainstalowanej
  • kotły elektryczne elektrodowe - przeznaczone dla projektów większych, a pojedyncze jednostki wytwórcze tego typu są dostępne w zakresie 1−50 MWt (przy czym najczęściej 5−50 MWt)
  • podgrzewacze rezystancyjne - wielkowymiarowe grzałki oporowe, są powszechnie używane do podgrzewania ciepłej wody użytkowej
  • pompy ciepła (nie zawsze mogą korzystać z nadwyżek en. el. z OZE) - sprężarkowe pompy ciepła mogą wykorzystywać energię elektryczną w formule gP2H do napędu sprężarki. Ciepło najczęściej rozprowadzane jest przez system centralnego ogrzewania.

Mogą one współpracować lub nie z sezonowymi lub dobowymi magazynami ciepła.

We współpracy Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. z Instytutem Automatyzacji Systemów Energetycznych z Wrocławia, powstaje nowy kierunek krajowych rozwiązań technologicznych w tym zakresie.