Postępowanie Kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Fabryki Kotłów

1.Ogłoszenie na stanowisko Prezes Zarzadu FK Sefako S.A..pdf

2.Załącznik nr 1 kwestionariusz osobowy kandydata.docx

3.Załącznik nr 2 klauzula informacyjna RODO.docx

Postępowanie Kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych Fabryki Kotłów

1.Ogłoszenie na stanowisko Czlonek Zarzadu ds. Operacyjnych FK Sefako S.A..pdf

2. Załącznik Nr 1 kwestionariusz osobowy kandydata.docx

3.Załącznik nr 2 klauzula informacyjna RODO.docx