SEFAKO inwestuje w młodzież

08.03.2017

Od stycznia 2017 r. Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. w partertswie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie oraz Politechniką Świętokrzyską realizuje projekt pt. "Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej - Zrównoważony Rozwój Energetyczny na potrzeby świętokrzyskiego przemysłu". Celem projektu jest wykształcenie uczniów Technikum Mechanicznego, na wykwalifikowanych pracowników, którzy po ukończeniu edukacji będą mogli znaleźć zatrudnienie w SEFAKO. W ramach projektu 69 uczniów odbędzie 400-godzinne staże w Spółce, a 15 z nich już od września br. rozpocznie naukę w specjanie utworzonej klasie patronackiej. Liderem projektu realizowanego z Poddziałania 8.5.1 jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Projekt zakończy się w grudniu 2018 r. 

Więcej informacji na stronie: www.it.kielce.pl

Pobierz plakat