Rozwój Grupy Kapitałowej Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. jest nierozerwalnie powiązany z realizacją wartości obowiązujących zarówno Grupę oraz poszczególne spółki, piony, komórki organizacyjne i pracowników spółek.

Celem Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o. o. jest utrzymywanie najwyższych standardów etycznych w spółkach z Grupy Kapitałowej.

Przygotowany „Kodeks etyki Grupy Kapitałowej TFS” definiuje normy, którymi zarządzający i pracownicy powinni kierować się zarówno w miejscu pracy jak i w relacjach zewnętrznych.

Naszym celem jest działanie zgodne z obowiązującymi przepisami, regulaminami i wewnętrznymi procedurami. Poszanowanie prawa, staranność zawodowa oraz uczciwość na płaszczyźnie osobistej jak i zawodowej to priorytety, które budują długotrwałe relacje z otoczeniem: społecznością lokalną, opinią publiczną, inwestorami, pracownikami, czy organizacjami pozarządowymi.

 

Kodeks-Etyki-Grupy-Kapitalowej.pdf