Zarząd

Jacek Boruciński

Prezes Zarządu
tel. +48 41 381 11 04
jacek.borucinskisefako.pl

Andrzej Wójcik

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Rozwoju
tel. +48 41 381 11 04
andrzej.wojciksefako.pl

Pion Handlowy

Grzegorz Bartczak

Dyrektor Handlowy tel. +48 41 381 11 04
grzegorz.bartczaksefako.com.pl

Aleksandra Sacharz-Szewczyk

Kierownik Działu Ofertowania Projektów Warsztatowych tel. +48 41 381 10 73 wew. 120
aleksandra.szewczyksefako.pl

Marta Fiok-Szczurek

Energetyka Zawodowa i Przemysłowa tel. +48 41 381 10 73 wew. 346
kom. 500 107 071
marta.fioksefako.pl

Rafał Dobrowolski

Energetyka Zawodowa i Przemysłowa tel. +48 41 381 10 73 wew. 346
kom. 500 717 251
rafal.dobrowolskisefako.pl

Jerzy Jarosiński

Energetyka Zawodowa i Przemysłowa tel. +48 41 381 10 82
kom. 501 696 592

Edward Ozga

Energetyka Cieplna i Przemysłowa
Kotły wodnorurowe - wodne i parowe 
tel. +48 41 381 10 73 wew. 404
kom. 509 288 173
edward.ozgasefako.pl

Zbigniew Pycia

Ciepłownictwo, Przetwórstwo Przemysłowe i Rolno-Spożywcze
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe - wodne i parowe 
tel. +48 41 381 10 73 wew. 404
kom. 501 147 024
zbigniew.pyciasefako.pl

Pion Projektowania i Rozwoju

Hubert Smorąg

Dyrektor Rozwoju Biznesu tel. +48 41 41 381 11 04
hubert.smoragsefako.com.pl

Jarosław Kwiecień

Kierownik Działu Projektowania tel. +48 41 381 10 73 wew. 315
jaroslaw.kwieciensefako.pl

Jerzy Szwaczka

Kierownik Działu Realizacji Projektów EPC  tel. +48 41 381 10 73 wew. 390
jerzy.szwaczkasefako.pl

Edyta Stachurka

Kierownik Działu Ofertowania Projektów EPC  tel. +48 41 381 10 73 wew. 391
edyta.stachurkasefako.pl

Pion Produkcji

Janusz Błoński

Dyrektor Produkcji tel. +48 41 381 10 73 wew. 452
janusz.blonskisefako.pl

Marcin Stefański

Z-ca Dyrektora Produkcji tel. +48 41 381 10 73 wew. 610
marcin.stefanskisefako.pl

Jacek Smutek

Kierownik Działu Logistyki i Zakupów tel. +48 41 381 10 73 wew. 130
jacek.smuteksefako.pl

Andrzej Kotarski

Kierownik Działu Obsługi Technicznej tel. +48 41 381 10 73 wew. 370
andrzej.kotarskisefako.pl

Emil Opałka

Kierownik Działu Rozwoju Metod Produkcji tel.+ 48 41 381 10 73 wew. 499
emil.opalkasefako.pl

Pion Finansowo-Administracyjny

Katarzyna Kosińska

Główny Księgowy tel. +48 41 381 10 73 wew. 671
katarzyna.kosinskasefako.pl

Jerzy Kaczmarczyk

Kierownik Działu Kontrolingu tel. +48 41 381 10 73 wew. 656
jerzy.kaczmarczyksefako.pl

Artur Pawłowski

Dyrektor Personalny  tel. +48 41 381 10 73 wew. 455
artur.pawlowskisefako.pl

Elżbieta Władymiruk

Kierownik Działu Personalnego tel. +48 41 381 10 73 wew. 405
elzbieta.wladymiruksefako.pl

Krzysztof Stroiński

Kierownik Działu Informatyki tel. +48 41 381 10 73 wew. 265
krzysztof.stroinskisefako.pl

Agnieszka Grzych

Kierownik Biura Spółki tel. +48 41 381 10 73 wew. 690
agnieszka.grzychsefako.pl

Witold Soboń

Kierownik Działu Audytu. Pełnomocnik Zarządu
ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 tel. +48 41 381 10 73 wew. 620
witold.sobonsefako.pl

Jacek Jarosiński

Kierownik Działu Kontroli Jakości tel. +48 41 381 10 73 wew. 240
jacek.jarosinskisefako.pl