"Ojcowie Niepodległości"

18.09.2018

W ramach obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. przygotowało dla Spółek z Grupy Kapitałowej wystawę plenerową „Ojcowie Niepodległości”. Wystawa składa się z 10 wolnostojących ekspozytorów trzyplanszowych na planie trójkąta foremnego. 

Część wstępna (plansze 2-12) zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości. 

W głównej części wystawy (plansze 13-30) zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych. 

Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: Niepodległości.  Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku Wolności.

Pierwszą Spółką Grupy Kapitałowej TFS Silesia prezentującą wystawę „Ojców Niepodległości” jest Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A. Wystawa dostępna jest dla wszystkich pracowników Spółki, ich rodzin oraz osób zainteresowanych. „Ojcowie Niepodległości” zlokalizowani są przy wejściu do Biurowca Zarządu Spółki. Oficjalne otwarcie wystawy odbędzie się 13 października 2018 r. W otwarciu wezmą udział ważni Goście oraz historyk z Instytutu Pamięci Narodowej. Na wszystkich uczestników czekać będzie wojskowa grochówka, dzieci z kolei otrzymają drobne gadżety patriotyczne.

Wystawa dostępna będzie do listopada 2018 r.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z "Ojcami Niepodległości".