Program Bloki 200+

21.11.2018

Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. stojąc na czele konsorcjum, w skład którego wchodzą Politechnika Warszawska, EthosEnergy Sp. z.o.o., Zakład Automatyki Przemysłowej Intec Sp.z.o.o., oraz Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A. z sukcesem zakwalifikowało się do Fazy II projektu „Program Bloki 200+” organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

„Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe” ma na celu opracowanie nowatorskich technologii modernizacji bloków parowych podkrytycznych klasy 200 MWe opalanych węglem kamiennym lub węglem brunatnym zmierzającej do zmiany podstawowych parametrów pracy i dostosowania bloków do przewidywanych, zmiennych warunków eksploatacji.
Niniejszy program ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii w Polsce poprzez wygenerowanie pakietu sprawdzonych w rzeczywistych blokach energetycznych klasy 200 MWe rozwiązań technicznych lub organizacyjnych służących niskonakładowej modernizacji i utrzymaniu tych bloków przez ok. 10‐20 lat. Ponadto opracowane rozwiązania mają zapewnić dostosowanie w/w bloków do zwiększonego udziału w krajowym systemie energetycznym energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE), dostosowanie do nowego reżimu pracy z większą elastycznością, tzn. większą szybkością i szerszym zakresem zmienności obciążenia oraz dużą liczbą odstawień i uruchomień w ciągu roku.
Zakłada się, że wypracowane w ramach tego programu rozwiązania będą mogły być zastosowane również w innych blokach parowych, w szczególności w blokach podkrytycznych klasy 500 MWe i klasy 360 MWe.
Realizacja projektu zaplanowana na lata 2018 – 2021 złożona jest z III Faz realizacji.