Certyfikaty

Dbając o Klienta i jakość produkowanych wyrobów Spółka wprowadziła i przestrzega szereg systemów zapewnienia jakości, certyfikatów i uprawnień wśród których są:

Certyfikat Opis
Certyfikat ZSZ potwierdzający, że SEFAKO S.A. spełnia wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN ISO 45001:2018 w zakresie projektowania, produkcji oraz montażu kotłów wodnych i parowych, urządzeń i zbiorników ciśnieniowych, instalacji do ochrony środowiska i konstrukcji stalowych.
  Certyfikat ASME stempel S i U nadający SEFAKO S.A. prawo do oznaczenia symbolem ASME produkowanych kotłów energetycznych i zbiorników ciśnieniowych. Oznakowany wyrobu tym znakiem zaświadcza że, został on wyprodukowany zgodnie z przepisami zawartymi w przepisach ASME (Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników).
  Dyrektywa 2014/68/UE uprawniająca do oznakowania wyrobów SEFAKO S.A. znakiem bezpieczeństwa CE. Wyrób oznaczony symbolem CE spełnia wymogi bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i jest dopuszczony do sprzedaży na rynku Unii Europejskiej.
  AD 2000 Merkblatt HP0 nadający uprawnienia do produkcji i eksportu kotłów energetycznych i zbiorników ciśnieniowych na rynek niemiecki.
   
  DIN EN ISO 3834-2 system zapewnienia jakości w produkcji spawalniczej
  UDT - Świadectwo Uznania dla Laboratorium Zakładowego poświadczające wysokie kompetencje Laboratorium Zakładowego przy prowadzeniu badań związanych z wytwarzaniem, eksploatacją, naprawą i modernizacją urządzeń technicznych wytwarzanych przez SEFAKO S.A.