Wartości Spółki

Wizja

Jesteśmy uznanym międzynarodowym i krajowym dostawcą urządzeń kotłowych, przyczyniającym się do rozwoju naszych Klientów z obszaru energetyki, gospodarki komunalnej i przemysłu; chroniącym i dbającym o środowisko naturalne oraz zapewniającym warunki do rozwoju naszych Pracowników.

Misja

Jesteśmy zaangażowani w budowanie satysfakcji Klienta i jego zaufania poprzez dostarczenie kotłów oraz urządzeń ciśnieniowych zgodnych z oczekiwaniami, zapewniającymi wystarczającą wydajność systemów i efektywne wykorzystanie zasobów energetycznych. Projektujemy, wytwarzamy i montujemy systemy do wytwarzania ciepła i/lub energii elektrycznej, termicznej utylizacji odpadów z wykorzystaniem paliw stałych, płynnych i gazowych.

Chronimy środowisko naturalne poprzez wykorzystanie najnowszych technologii.

Naszą misję realizujemy dzięki oddanym w pracy dla naszych Klientów dobrze wyszkolonym pracownikom.

Motto

„dostarczamy źródło do uwolnienia energii”

Nadrzędne wartości

Koncentrujemy się na Klientach - skupiamy uwagę na zmieniających się potrzebach i oczekiwaniach Klientów, reagujemy z otwartością, oferując efektywne i kosztowo uzasadnione produkty i usługi.

Partnerstwo to nasza zasada - pracujemy w oparciu o zbudowaną wzajemnie korzystną relację partnerską jako wysoce zmotywowani, dobrze wyszkoleni i nastawieni na zespołowość pracownicy, tworząc w ten sposób modelowy układ organizacyjny dla uzyskiwania wysokich wyników w zakresie jakości usług, wydajności, innowacji i wizerunku Spółki.

Uczciwość jest naszym standardem - w naszym zachowaniu i działaniu okazujemy najwyższe standardy etyczne i profesjonalizm, pamiętając o danym nam zaufaniu przez właścicieli i powierzeniu w zarządzanie ograniczonych zasobów.

Profesjonalizm czyni naszą działalność efektywną - działamy w taki sposób aby wspomagać, uczyć i wspierać zmotywowanych pracowników, mając na uwadze najlepsze praktyki zarządzania, kontrolę kosztów i ciągłe usprawnienia.


Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Polityka Zarządzania Ryzykiem