Oferta pracy - Spawacz - kontrakt zagraniczny Niemcy lub Czechy

STANOWISKO: SPAWACZ

Opis stanowiska:

Spawanie elementów ciśnieniowych i nieciśnieniowych ze stali węglowej i stopowej przy wykorzystaniu metod manualnych tj. TIG(141)

Wymagania:

 • aktualne uprawnienia spawalnicze UDT lub TÜV w zakresie metod TIG;
 • co najmniej rok doświadczenia w pracy na obiektach przemysłowych (hala produkcyjna);
 • umiejętność czytania dokumentacji spawalniczej (instrukcje WPS);
 • umiejętność czytania rysunku technicznego w stopniu roboczym jest traktowana jako dodatkowy atut kandydata;
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki;
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • obligatoryjnie wykonanie próby przedprodukcyjnej spawania złącza celem potwierdzenia umiejętności kandydata i zaszeregowania w grupie kwalifikacyjnej.

Oferujemy:

Więcej informacji pod numerem telefonu 041 3811073 wew.405

 • praca w dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • zakwaterowanie w miejscu pracy;
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • konkurencyjne wynagrodzenie stałe i motywacyjne, zależne od doświadczenia i posiadanych umiejętności kandydata;
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

 

 

Wewnętrzna oferta pracy - Specjalista ds. zakupów

Zakres odpowiedzialności:

 • tworzenie warunków postępowań zakupowych, umów handlowych i zamówień,
 • realizacja zakupów i dyspozycje materiałów niezbędnych do produkcji (rury i pochodne),
 • nadzór nad dokumentami dostawy (dokumenty handlowe i jakościowe),
 • koordynacja terminów dostaw z potrzebami produkcji,
 • poszukiwanie, wybór i dywersyfikacja dostawców,
 • poszukiwanie, wybór i dywersyfikacja dostawców,
 • analiza i utrzymywanie optymalnego poziomu zapasów magazynowych,
 • tworzenie list materiałów zbędnych i podejmowanie prób ich sprzedaży,
 • wyceny materiałów,
 • merytoryczna weryfikacja i potwierdzanie faktur zakupowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • mile widziane doświadczenie w handlu ( zakupy lub sprzedaż) minimum 5 lat,
 • znajomość podstawowych zasad prawa i ekonomii w zakresie zakupów (zobowiązania, należności, umowy, zamówienia B2B),
 • umiejętność prowadzenia rozmów handlowych i skutecznego negocjowania,
 • znajomość języka angielskiego,
 • znajomość dowolnego systemu ERP,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office,
 • swoboda komunikacji,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszę o przesłanie do dnia 31 maja 2020 r. CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail : Dzial_Personalny@sefako.pl lub przekazanie osobiście – pokój nr. 3 w budynku A (Dział Personalny).

 

 

 

Oferta pracy - Inżynier branżowy (energetyka, budownictwo, AKPiA, montaż)

OPIS STANOWISKA:

 • Kontrolowanie kompletności dokumentacji towarzyszącej dostawie w zakresie branżowym,
 • Kontrolowanie procesu montażu od rozładunku do protokołu odbioru zmontowanego zakresu,
 • Kontrolowanie sposobu magazynowania i przemieszczania dostarczonych elementów dostawy,
 • Uczestniczenie w odbiorach fabrycznych u dostawców,
 • Współpraca z przedstawicielami branżowych dostawców i producentów urządzeń w zakresie koniecznym do realizacji celów Projektu i zgodnie ze wskazówkami Kierownika Projektu.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe, kierunkowe (mechaniczne, energetyczne, automatyka, elektryczne i zbliżone),
 • doświadczenie: min 3 lata w bezpośredniej realizacji kontraktów energetycznych, w zakresie realizacji dostaw kotłów, urządzeń i instalacji wytwarzania energii,
 • gotowość do częstych i dłuższych wyjazdów.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszę o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail : Dzial_Personalny@sefako.pl lub przekazanie osobiście w siedzibie Spółki – pokój nr. 3 w budynku A (Dział Personalny).

 

 

Oferta pracy - Kierownik Projektów budowlano – montażowych

OPIS STANOWISKA:

 • Zarządzanie realizacją umów, projektów, zarządzanie zespołem,
 • Prowadzenie uzgodnień ze zleceniodawcami, inwestorami i dostawcami urządzeń oraz biurami współpracującymi we wszystkich stadiach projektowania i realizacji obiektu,
 • Planowanie, koordynowanie i kontrola projektów inwestycyjnych w zakresie mechanicznym i/lub budowlanym i/lub elektroenergetycznym,
 • Uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń i akceptacji urzędowych,
 • Odpowiedzialność za opracowanie, realizowanie i kontrolowanie harmonogramu robót i budżetu kontraktu,
 • Zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów oraz terminowej realizacji przedsięwzięć.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne: energetyka lub budownictwo,
 • min. 5-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami inwestycyjnymi w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem realizacji energetycznych w tym kotłowych,
 • dobra znajomość Pakietu MS Office, AutoCAD, MS PROJECT,
 • dobra znajomość zasad wyceny inwestycji, zarządzania projektami,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszę o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail : Dzial_Personalny@sefako.pl lub przekazanie osobiście w siedzibie Spółki – pokój nr. 3 w budynku A (Dział Personalny).

 

 

Oferta pracy - Specjalista ds. AKPiA i Elektrycznych

OPIS STANOWISKA:

 • planowanie, koordynowanie prac projektowych,
 • udział w naradach projektowych zespołu podwykonawców,
 • nadzorowanie podwykonawców – branża elektryczna i akpia,
 • udział i koordynacja uzgodnień branżowych akpia na etapie projektu podstawowego i wykonawczego,
 • udział w opracowaniu dokumentacji technicznej w systemie zgodnie z określonymi normami PN-EN,
 • nadzór nad procesem akceptacji dokumentacji technicznej i jakościowej dla klienta,
 • nadzór i koordynacja prac na obiekcie,
 • udział w naradach budowy,
 • przygotowanie dokumentacji jakościowej i odbiorowej,
 • odpowiedzialność za odbiory branżowe OCB,OKB,
 • udział i nadzór nad uruchomieniami akpia realizowanego obiektu,
 • prowadzenie uzgodnień, wymiana danych z wykonawcą DCS obiektu w zakresie systemu sterowania i zabezpieczeń kotła,
 • udział / koordynacja procedur związanych z procesem oceny zgodności zespołu kotła,
 • nadzór nad dokumentami finansowymi dot. realizacji budżetu (zaliczki, faktury),
 • uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń,
 • przygotowywanie, kontrolowanie harmonogramu robót,
 • kontrolowanie wydatków, raportowanie dot. stanu realizacji projektu w zakresie branży akpia i elektrycznej prognozy, raporty, BI.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne: automatyka, elektrotechnika,
 • min. 4-letni staż pracy na podobnym stanowisku w branży energetycznej,
 • znajomość struktury systemów sterowania klasy DCS w energetyce zawodowej,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu aparatury pomiarowej na kotłach energetycznych,
 • wiedza i umiejętność prowadzenia projektów inwestycyjnych,
 • dobra znajomość Pakietu MS Office, AutoCAD, SEE Electrical Expert,
 • znajomość oprogramowania wspomagającego w tym szczególnie systemów typu BI,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • uprawnienie SEP Grupa 1, 2 E+D,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • samodzielność w prowadzeniu projektów,
 • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych,
 • odpowiedzialność, stanowczość i zaangażowanie,

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 • elefon służbowy, notebook,
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszę o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail : Dzial_Personalny@sefako.pl lub przekazanie osobiście w siedzibie Spółki – pokój nr. 3 w budynku A (Dział Personalny)

 

 

Oferta pracy - Inspektor BHP

STANOWISKO: Inspektor BHP

OPIS STANOWISKA:

 • Przygotowanie wymaganej dokumentacji z zakresu BHP (planu BHP, kart ocen ryzyka, opracowań RAMS/Hira, pozwoleń na pracę - dokumentacja w języku niemieckim)
 • Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem ustalonych zasad i procedur na terenie budowy w ramach cyklicznych przeglądów BHP
 • Przeprowadzanie codziennych szkoleń dla pracowników,
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych,
 • Współpraca z instytucjami kontrolującymi warunki pracy,

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Znajomość przepisów w zakresie BHP i P.poż.,
 • Umiejętność pracy w grupie, zdolności interpersonalne,
 • Prawo jazdy kat. B.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • zakwaterowanie wraz z transportem,
 • możliwość kontynuowania współpracy na kolejnych projektach,
 • możliwość zdobywania doświadczenia.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszę o przesłanie ofert zawierających CV na adres e-mail:  dzial_personalny@sefako.pl  lub dostarczenie osobiście w siedzibie spółki - pokój nr 3, Budynek A.

 

Oferta pracy - Konstruktor

STANOWISKO:  Konstruktor

Praca w biurze w Gliwicach lub w Sędziszowie w Dziale Projektowania Kotłów.

WYMAGANIA:

 • preferowane wykształcenie wyższe techniczne o kierunkach mechanicznych, energetycznych, specjalnościach: systemy, urządzenia energetyczne, kotły, technologia cieplna
 • znajomość programów wspomagających prace projektowe AutoCaD, Inventor, Solid Works, inne
 • umiejętność konstruowania wymienników ciepła, elementów kotłów, w tym wykonywania podstawowych obliczeń cieplnych i wytrzymałościowych
 • dobra znajomość podstawowych zagadnień termodynamiki, wymiany ciepła i mechaniki płynów, wytrzymałości materiałów

OFERUJEMY:

 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • pełne wyzwanie i satysfakcja z pracy przy realizacji projektu
 • możliwość zdobywania doświadczenia
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy
 • możliwość wyjazdów zagranicznych przy realizacji projektu
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV na adres e-mail:   elzbieta.wladymiruksefako.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu 041 3811073 wew.405

 

 

Oferta pracy - Referent w Dziale Montaży i Serwisów

STANOWISKO: Referent

Praca w Dziale Montaży i Serwisów.

OPIS STANOWISKA:

 • wsparcie przy opracowaniu opisów technicznych technologii montażu
 • opracowywanie ofert procesów technologicznych we współpracy z Działami Spółki
 • tłumaczenie dokumentacji technicznej (język angielski, niemiecki)
 • wsparcie przy realizacji kontraktów montażowych w kraju i za granicą
 • prace administracyjno-biurowe

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe preferowane techniczne na kierunkach budownictwo, mechanika
 • i budowa maszyn, energetyka
 • dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w mowie i piśmie
 • umiejętność czytania i analizowania rysunku technicznego
 • umiejętność pracy w grupie oraz zdolności interpersonalne
 • rzetelność, samodzielność w działaniu
 • prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:

 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • pełne wyzwanie i satysfakcja z pracy przy realizacji projektu
 • możliwość zdobywania doświadczenia
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy
 • możliwość wyjazdów zagranicznych przy realizacji projektów montażowych
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV na adres e-mail:   elzbieta.wladymiruksefako.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu 041 3811073 wew.405

 

 

Oferta pracy - Spawacz

STANOWISKO: SPAWACZ

Opis stanowiska:

Spawanie elementów ciśnieniowych i nieciśnieniowych ze stali węglowej i stopowej przy wykorzystaniu metod manualnych tj. TIG(141), MAG(135), E(111)

Wymagania:

 • aktualne uprawnienia spawalnicze UDT lub TÜV w zakresie metod TIG, MAG, E;
 • co najmniej rok doświadczenia w pracy na obiektach przemysłowych (hala produkcyjna);
 • umiejętność czytania dokumentacji spawalniczej (instrukcje WPS);
 • umiejętność czytania rysunku technicznego w stopniu roboczym jest traktowana jako dodatkowy atut kandydata;
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki;
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • obligatoryjnie wykonanie próby przedprodukcyjnej spawania złącza celem potwierdzenia umiejętności kandydata i zaszeregowania w grupie kwalifikacyjnej.

Oferujemy:

Więcej informacji pod numerem telefonu 041 3811073 wew.405

 • praca w dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • zakwaterowanie w miejscu pracy;
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • konkurencyjne wynagrodzenie stałe i motywacyjne, zależne od doświadczenia i posiadanych umiejętności kandydata;
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.