Kierownik Montażu Mechanicznego

OPIS STANOWISKA:

 • Kierowanie i koordynacja procesu montażu mechanicznego, w szczególności prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad zespołem pracowników: spawaczy, monterów, itp. i podwykonawców,
 • Zarządzanie terenem prowadzonych prac,
 • Zarządzanie harmonogramem i budżetem realizowanych prac,
 • Współpraca z interesariuszami projektu,
 • Komunikowanie i raportowanie w oparciu o obowiązujące zasady i procedury,
 • Klasyfikowanie i ustalanie priorytetów dla zmian w projekcie,
 • Zarządzanie niezgodnościami i ich usuwaniem.

WYMAGANIA:

 • Doświadczenie w zakresie kierowania zespołami montażowymi kotła i konstrukcji,
 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Znajomość warunków realizacji prac spawalniczych części ciśnieniowych, konstrukcji stalowych,
 • Samodzielność w działaniu.

OFERUJEMY:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i pracę w dynamicznie rozmijającej się spółce sektora energetycznego,
 • Szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym,
 • Zdobywanie doświadczenia w realizacji strategicznych projektów w sektorze energetycznym.

Miejsce pracy:  Rzeszów

Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszę o przesłanie  CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail : dzial_personalny@sefako.pl  lub  przekazanie osobiście w siedzibie Spółki – pokój nr. 3 w budynku A (Dział Personalny)

 

Specjalista ds. Ofertowania

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne lub handlowe,
 • znajomość rynku energetycznego,
 • doświadczenie w pracy związanej z przygotowaniem i nadzorowaniem procesu sporządzania ofert w przetargach,
 • znajomość norm i przepisów branżowych,
 • umiejętność pracy z dokumentacją techniczną,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność w prowadzeniu projektów.

OBOWIĄZKI:

 • pozyskiwanie zapytań ofertowych,
 • przygotowywanie ofert handlowych na podstawie warunków technicznych,
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji przetargowej i prowadzenie procesu ofertowego w oparciu o wymagania inwestora oraz Prawo Zamówień Publicznych,
 • opracowanie budżetów projektów,
 • a i sporządzania harmonogramów realizacji,
 • uzgadnianie z komórkami współpracującymi warunków realizacji zleceń,
 • analiza ryzyk zleceń,
 • prowadzenie procesu uzgadniania warunów umownych do momentu podpisania umowy,
 • uczestniczenie w rozmowach i negocjacjach handlowych,
 • pozyskiwanie i gromadzenie informacji na temat planowanych inwestycji i organizowanych przetargów w branży energetycznej,
 • opieka nad klientem i sprawami mi od strony formalno - prawnej i marketingowo - handlowej,
 • przygotowywanie raportów, analiz, i prezentacji dotyczących składanych ofert.

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym

MIEJSCE PRACY: Sędziszów/ Gliwice

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV i list motywacyjny  na adres e-mail:  Dzial_Personalny@sefako.pl  lub przekazanie osobiście w siedzibie Spółki – pokój nr 3 w budynku A (Dział Personalny).

Radca Prawny / Aplikant

OBOWIĄZKI

 • udział w przygotowaniu, opiniowanie oraz negocjowanie zapisów umów handlowych,
 • wsparcie merytoryczne w realizowanych postępowaniach administracyjnych,
 • bieżące doradztwo prawne wewnętrznym komórkom organizacyjnym Spółki, w tym udzielanie wyjaśnień w zakresie wykładni i stosowania przepisów prawa,
 • sporządzanie porad i opinii prawnych,
 • reprezentowaniu Spółki w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,
 • wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi prawnej.

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • wpis na listę radców prawnych lub aplikantów radcowskich (min. II rok),
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, gospodarczego,
 • doświadczenie w obsłudze umów handlowych,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielności oraz operatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • uczciwość, sumienność, dyspozycyjność,
 • znajomość języka angielskiego.

OFERUJEMY:

 • Stabilność zatrudnienia,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności,
 • Możliwość zdobywania doświadczenia.

Więcej informacji udziela Dział Personalny Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. w Sędziszowie pod numerem telefonu: +48 41 381 10 73 wew. 405.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: elzbieta.wladymiruk@sefako.pl lub dzial_personalny@sefako.pl

Samodzielny Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na projektach EPC

WYMAGANIA :

 • Wykształcenie wyższe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w ww. dziedzinie,
 • Doświadczenie zawodowe min. 10 lat w obszarze BHP bezpośrednio na terenie budów,
 • Znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Wymagana znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • Predyspozycje do prowadzenia szkoleń oraz przekazywania wiedzy w zakresie BHP, PPOŻ i OŚ,
 • Dobra znajomość obsługi komputera i praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • Dyspozycyjność (gotowość do wyjazdów służbowych),
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres,
 • Bardzo dobra organizacja pracy, zaangażowanie i samodzielność w wykonywaniu zadań.

OBOWIĄZKI:

 • Bezpośrednia praca na kontraktach (budowy na terenie Polski),
 • Inicjowanie działań mających na celu poprawę warunków BHP zgodnie z systemami zarządzania obowiązującymi w Spółce,
 • Kontrola warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie lub na warsztacie
 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP, PPOŻ oraz ochrony środowiska wraz kierownikiem budowy, kierownikiem projektu dla obecnych i przyjmowanych pracowników na budowę,
 • Doradztwo w zakresie organizacji stanowisk, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia,
 • Udział w dokonywaniu i aktualizacji oceny ryzyka zawodowego,
 • Udział w tworzeniu i opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz plany BIOZ,
 • Czynna pomoc przy organizacji budowy zgodnie z BHP oraz promowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • Współpraca z poszczególnymi działami wewnętrznymi Spółki, inwestorami, firmami współpracującymi oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie BHP,
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP,
 • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w zakresie edukacyjnym i sprawozdawczym,
 • Tworzenie dokumentacji i raportów w tym informacji na cele promocyjno-marketingowe.

OFERUJEMY: 

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i pracę w dynamicznie rozmijającej się spółce sektora energetycznego.
 • Możliwość rozwoju osobistego i stabilnego zatrudnienia.
 • Zatrudnienie w formie umowy o pracę.
 • Możliwość uczestnictwa w realizacji strategicznych projektów w sektorze energetycznym.

MIEJSCE PRACY: Projekty realizowane przez dział EPC (Puławy, Tychy, Żerań, Solec Kujawski, Olsztyn i dalsze).

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV i list motywacyjny  na adres e-mail:  Dzial_Personalny@sefako.pl  lub przekazanie osobiście w siedzibie Spółki – pokój nr 3 w budynku A (Dział Personalny).

Koordynator ds. Kontroli Jakości i Spawalnictwa

PROJEKT PUŁAWY 1 – OP-215

OBOWIĄZKI:

 • Nadzór nad procesami kontroli jakości i spawalnictwa podczas realizacji prac kontraktowych.
 • Nadzór jakościowy wraz z odbiorami odcinkowymi i końcowymi podczas realizacji prac kontraktowych zgodnie z wymogami kontraktu, przepisami oraz obowiązującym prawem.
 • Wykonywanie badań NDT w ramach posiadanych uprawnień.
 • Sporządzanie dokumentacji jakościowej z nadzorowanych prac zgodnie z wymogami kontraktu oraz nadzór nad jej przechowywaniem.
 • Opiniowanie umiejętności spawaczy.
 • Audyty prac jakościowych i spawalniczych u podwykonawców.
 • Współpraca z Inspektorami  Nadzoru Inwestora oraz z Inspektorami  Jednostek  Notyfikowanych.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Doświadczenie nad procesami kontroli jakości i spawalnictwa,
 • Doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji jakościowej,
 • Doświadczenie w audytowaniu prac jakościowych i spawalniczych,
 • Zaangażowanie , sumienność i merytoryczne podejście do zadań,
 • Umiejętność pracy w stresie pod presją czasu.

OFERUJEMY:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i pracę w dynamicznie rozmijającej się spółce sektora energetycznego.
 • Możliwość rozwoju osobistego i stabilnego zatrudnienia.
 • Zatrudnienie w formie umowy o pracę.
 • Możliwość uczestnictwa w realizacji strategicznych projektów w sektorze energetycznym.

MIEJSCE PRACY: Biuro Budowy na terenie  Zakładów Azotowych w  Puławach

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV i list motywacyjny  na adres e-mail:  Dzial_Personalny@sefako.pl  lub przekazanie osobiście w siedzibie Spółki – pokój nr 3 w budynku A (Dział Personalny).

Specjalista/Kierownik Projektu

OBOWIĄZKI:
 • przygotowywanie pozyskanych projektów,
 • zarządzanie projektem na etapie realizacji,
 • zarządzanie głównym parametrami projektu ( koszty, zakres, jakość, cena),
 • budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientem,
 • organizowanie wewnętrznych spotkań z udziałem osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy projektu,
 • analiza ryzyka związanego z projektem, wykonywanie raportów kontrolno-wynikowych z realizacji projektu.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu,
 • dyspozycyjność.
OFERUJEMY
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV i list motywacyjny  na adres e-mail:  Dzial_Personalny@sefako.pl  lub przekazanie osobiście w siedzibie Spółki – pokój nr 3 w budynku A (Dział Personalny).

Spedytor

OPIS STANOWISKA
 • pozyskiwanie nowych klientów i przewoźników,
 • bieżąca obsługa zleceniodawców,
 • bezpośrednia współpraca z przewoźnikami, w tym np. negocjowanie
 • stawek transportowych,
 • monitorowanie obsługiwanych zleceń,
 • pilnowanie terminowości realizowanych usług nadzór nad rentownością
 • zleceń transportowych,
 • koordynowanie procesu transportowego.
WYMAGANIA
 • minimum 3 lata doświadczenia w firmach logistycznych,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • samodzielność i odpowiedzialność,
 • umiejętności negocjacyjne i komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
OFERUJEMY
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 •  benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Więcej informacji udziela Dział Personalny Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. w Sędziszowie pod numerem telefonu: +48 41 381 10 73 wew. 405. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: dzial_personalny@sefako.pl

Project Manager

OPIS STANOWISKA

Kompleksowa realizacja projektu od momentu podpisania kontraktu do czasu zakończenia gwarancji:

 • Zarządzanie realizacją umów i projektów.
 • Udział w procesie przygotowania ofert i umów.
 • Zarządzanie pracą zespołową projektantów różnych branż.
 • Negocjowanie warunków umownych i finansowych z klientami.
 • Sprawdzanie dokumentacji projektowej.
 • Prowadzenie uzgodnień ze zleceniodawcami, inwestorami i dostawcami     urządzeń oraz biurami współpracującymi we wszystkich stadiach projektowania i realizacji obiektu.
 • Udział w uzgodnieniach formalnych ze zleceniodawcami, podwykonawcami i władzami administracyjnymi, samorządowymiw zakresie rozwiązań projektowych.
 •   Koordynacja i współudział w ustalaniu zasadniczych rozwiązań technicznych zawartych w opracowaniach.
 •   Planowanie, koordynowanie i kontrola projektów inwestycyjnych w zakresie mechanicznym i/lub budowlanym i/lub elektroenergetycznym.
 •   Uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń i akceptacji urzędowych.
 •   Odpowiedzialność za opracowanie, realizowanie i kontrolowanie budżetu kontraktu.
 •   Odpowiedzialność za opracowanie, realizowanie i kontrolowanie harmonogramu robót.
 •   Zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów oraz terminowej realizacji przedsięwzięć
 •   Zarządzanie zespołem projektowym.

WYMAGANIA

 •   wykształcenie wyższe, preferowane techniczne: energetyka lub budownictwo,
 •   min. 5-letni staż pracy na podobnym stanowisku,
 •   doświadczenie w kierowaniu projektami inwestycyjnymi w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem realizacji energetycznych w tym kotłowych,
 •   umiejętność koordynacji pracy zespołowej,
 •   bardzo dobra znajomość Pakietu MS Office, AutoCAD, MS PROJECT
 •   dobra znajomość zasad wyceny inwestycji, zarządzania projektami,
 •   czynne prawo jazdy kat. B,
 •   komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 •   samodzielność w prowadzeniu projektów,
 •   odpowiedzialność, stanowczość i zaangażowanie.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Więcej informacji udziela Dział Personalny Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. w Sędziszowie pod numerem telefonu: +48 41 381 10 73 wew. 405. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: dzial_personalny@sefako.pl

Kierownik Montażu

OPIS STANOWISKA

 • Przygotowywanie projektu montażowego do realizacji.
 •   Organizacja pracy podległych pracowników i zespołów oraz podwykonawców na placu montażu w oparciu o dokumentację kontraktową, rozliczanie z wykonanych zadań.
 •   Kontrolowanie przepływu dokumentacji i informacji, dokumentowanie i raportowanie wykonywanych działań.
 •   Prowadzenie rozmów i uzgodnień ze zleceniodawcami, dostawcami, czuwanie nad realizacją powierzonych zadań.
 •   Planowanie, koordynowanie i kontrola marżowości projektu.
 •   Odpowiedzialność za opracowanie, realizowanie i kontrolowanie harmonogramu robót i budżetu kontraktu.
 •   Zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów oraz terminowej realizacji projektu.
 •   Prowadzenie rozliczeń pracowniczych i finansowych.

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne (mechaniczne, energetycze, budownictwo itp.),
 •   doświadczenie w bezpośredniej realizacji kontraktów energetycznych w zakresie kierowania projektami montażowymi,
 •   dobra znajomość pakietu MS Office, AutoCAD, MS PROJECT,
 •   czynne prawo jazdy kat. B,
 •   bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (niemieckiego będzie dodatkowym atutem),
 •   gotowość do częstych i dłuższych wyjazdów służbowych w kraju i za granicą.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Więcej informacji udziela Dział Personalny Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. w Sędziszowie pod numerem telefonu: +48 41 381 10 73 wew. 405. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: dzial_personalny@sefako.pl

Konstruktor

Praca w biurze w Gliwicach lub w Sędziszowie w Dziale Projektowania Kotłów.

WYMAGANIA:

 • preferowane wykształcenie wyższe techniczne o kierunkach mechanicznych, energetycznych, specjalnościach: systemy, urządzenia energetyczne, kotły, technologia cieplna
 • znajomość programów wspomagających prace projektowe AutoCaD, Inventor, Solid Works, inne
 • umiejętność konstruowania wymienników ciepła, elementów kotłów, w tym wykonywania podstawowych obliczeń cieplnych i wytrzymałościowych
 • dobra znajomość podstawowych zagadnień termodynamiki, wymiany ciepła i mechaniki płynów, wytrzymałości materiałów

OFERUJEMY:

 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • pełne wyzwanie i satysfakcja z pracy przy realizacji projektu
 • możliwość zdobywania doświadczenia
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy
 • możliwość wyjazdów zagranicznych przy realizacji projektu
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym

Więcej informacji pod numerem telefonu 041 3811073 wew. 405.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV na adres e-mail: elzbieta.wladymiruksefako.pl

 

Spawacz

OPIS STANOWISKA:

Spawanie elementów ciśnieniowych i nieciśnieniowych ze stali węglowej i stopowej przy wykorzystaniu metod manualnych tj. TIG(141), MAG(135), E(111)

WYMAGANIA:

 • aktualne uprawnienia spawalnicze UDT lub TÜV w zakresie metod TIG, MAG, E;
 • co najmniej rok doświadczenia w pracy na obiektach przemysłowych (hala produkcyjna);
 • umiejętność czytania dokumentacji spawalniczej (instrukcje WPS);
 • umiejętność czytania rysunku technicznego w stopniu roboczym jest traktowana jako dodatkowy atut kandydata;
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki;
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • obligatoryjnie wykonanie próby przedprodukcyjnej spawania złącza celem potwierdzenia umiejętności kandydata i zaszeregowania w grupie kwalifikacyjnej.

OFERUJEMY:

 • praca w dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • zakwaterowanie w miejscu pracy;
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • konkurencyjne wynagrodzenie stałe i motywacyjne, zależne od doświadczenia i posiadanych umiejętności kandydata;
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Więcej informacji pod numerem telefonu 041 3811073 wew. 405