Specjalista ds. ofertowania projektów EPC, dwa wakaty

OPIS STANOWISKA:

 • opracowanie strony kosztowej (w tym budżetów kosztów, przychodów, planowanych przepływów finansowych na projekcie - Cash-flow),
 • koordynacji i kompletacji niezbędnej dokumentacji formalnej ofert (w tym aktualnych wymaganych przez postępowania dokumentów),
 • koordynacji i sporządzania harmonogramów ofertowania i planowanej realizacji projektów,
 • uzgadnianie z komórkami współpracującymi (realizacyjnymi, projektowymi, warsztatowymi, montażowymi, finansowymi, ubezpieczeniowymi, prawnymi) warunków dla przyszłych projektów realizacyjnych, analiza ryzyk projektów,
 • przygotowywanie kompleksowych ofert handlowych i techniczno-handlowych w oparciu o zapytanie ofertowe, opisy techniczne, wizje lokalne, oferty podwykonawców,
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji przetargowej i prowadzenie przetargu w oparciu o wymagania SIWZ,
 • uczestniczenie w rozmowach i negocjacjach handlowych,
 • pozyskiwanie i gromadzenie informacji na temat planowanych inwestycji i organizowanych przetragów w branży energetycznej,
 • sporządzanie dokumentów handlowych (zapytania ofertowe, zamówienia, listy intencyjne, porozumienia o współpracy, umowy konsorcjalne)
 • przygotowywanie raportów, analiz, i prezentacji dotyczących składanych ofert.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie: Wyższe, preferowane kierunki: Energetyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Ochrona Środowiska, mile widziane studia podyplomowe z zakresu handlu i zarządzania sprzedażą.
 • Doświadczenie /Praktyka: doświadczenie w pracy z związanej z przygotowywaniem i nadzorowaniem procesu sporządzania ofert w przetargach i techniczno-handlowych w projektach „pod klucz” w branży energetycznej - min 2 lata, o wartościach min. 10 mln PLN netto.
 • Umiejętności: znajomość norm i przepisów branżowych, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w tym MS Project), umiejętność pracy z dokumentacją techniczną, wiedza na temat aspektów technicznych przygotowywanych projektów ofertowych, znajomości rynku energetycznego i Ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych,
 • Cechy osobowościowe: zdolności interpersonalne, elastyczność, kreatywność, rzetelność, wysoka odporność na pracę pod presją czasu, pełna dyspozycyjność.

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

W przypadku przeniesienia działalności Działu Ofertowania Projektów EPC do oddziału SEFAKO w Gliwicach miejscem pracy będą Gliwice.

Więcej informacji udziela Dział Personalny Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. w Sędziszowie pod numerem telefonu: +48 41 381 10 73 wew. 405. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: dzial_personalny@sefako.pl

Kierownik Projektu

OPIS STANOWISKA:

Kompleksowa realizacja Projektu Warsztatowego od momentu podpisania kontraktu do czasu zakończenia gwarancji:

 • stały nadzór nad procesem realizacji projektu,
 • organizacja i prowadzenie spotkań z Klientem,
 • organizacja cyklicznych spotkań z pracownikami uczestniczącymi w realizacji projektu,
 • prowadzenie kompleksowych negocjacji handlowych z Klientem,
 • kontrola realizacji projektu oraz budżetów w aspekcie ekonomicznym i terminowym,
 • wykonywanie raportów/zestawień kontrolno-wynikowych z realizacji projektu,
 • nadzór nad dokumentacją projektową,
 • organizowanie transportu/wysyłki do Klienta, odpraw celnych, dokumentów wysyłkowych,
 • pozyskiwanie i przekazywanie wymaganych dokumentów dla potrzeb systemu Intrastat oraz GUS,
 • nadzorowanie i egzekwowanie należności od Klienta, p
 • przyjmowanie i prowadzenie reklamacji, 
 • rozliczenia finansowe kontraktu z Klientem.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne/finansowe przy warunku posiadania wykształcenia średniego technicznego, 
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znajomość innego języka (np. niemiecki) będzie dodatkowym atutem,
 • mile widziane ukończone kursy potwierdzające znajomość tematyki Zarządzania Projektami, 
 • zdolności organizacji pracy własnej i podległego zespołu,
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność i konsekwencja w dążeniu do celu.

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Więcej informacji udziela:
Dział Personalny Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. w Sędziszowie 
pod numerem telefonu: +48 41 381 10 73 wew. 405.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail : dzial_personalny@sefako.pl

Specjalista ds. kontrolingu

OPIS STANOWISKA:

 • uczestniczenie w przygotowywaniu rocznego budżetu, prognoz, planu wieloletniego oraz kontrola ich realizacji i analiza odchyleń;
 • analizowanie rentowności według projektów, segmentów produktowych;
 • raportowanie wewnętrzne oraz na potrzeby korporacyjne;
 • wykonywanie kalkulacji dotyczących oceny rentowności planowanych projektów i inwestycji
 • sporządzanie analiz i raportów finansowych na wewnętrzne potrzeby firmy: dla kierownictwa lub dla innych działów

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • min. 3-letnie doświadczenie w pracy w dziale kontrolingu, analiz finansowych w firmie produkcyjnej o profilu zleceniowym,
 • znajomość zasad rachunkowości zarządczej i finansowej,
 • praktyczna wiedza z zakresu analizy finansowej projektów,
 • umiejętność posługiwania się MS Excel, mile widziana znajomość systemów informatycznych klasy ERP oraz BI,
 • umiejętności analityczne, dokładność w pracy, dobra organizacja pracy.

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Więcej informacji udziela:
Dział Personalny Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. w Sędziszowie 
pod numerem telefonu: +48 41 381 10 73 wew. 405.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail : dzial_personalny@sefako.pl

Specjalista ds. księgowości

OPIS STANOWISKA:

 • Weryfikacja dokumentów pod względem rachunkowym i podatkowym, kontrola właściwego obiegu, kompletowania, przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych
 • Bieżące i terminowe dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych do systemu
 • Wprowadzanie danych do komputerowego systemu księgowego tj. zobowiązania, należności, księga główna
 • Sporządzanie deklaracji VAT (weryfikacja poprawności i kompletności rejestrów VAT, rozliczanie)
 • Księgowanie i rozliczanie leasingu
 • Kompensowanie wzajemnych zobowiązań i należności
 • Bieżąca analiza rozrachunków z dostawcami i odbiorcami (kompensaty, potwierdzenia sald, naliczanie odsetek, analiza odpisów aktualizujących)
 • Uzgadnianie rozrachunków z dostawcami
 • Comiesięczna kontrola, analiza i uzgadnianie kont księgowych
 • Udział w procesach zakończenia miesiąca i roku
 • Wsparcie przy sprawozdaniach finansowych
 • Bieżące monitorowanie zmian w przepisach bilansowych i podatkowych

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe (kierunek: finanse i rachunkowość),
 • min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia księgowości w oparciu o Ustawę o rachunkowości,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień księgowych i przepisów regulujących zasady prowadzenia rachunkowości w Polsce,
 • praktyczna znajomość Ms Office, w tym MS Excel,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • skrupulatność, dokładność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy.

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Więcej informacji udziela:
Dział Personalny Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. w Sędziszowie 
pod numerem telefonu: +48 41 381 10 73 wew. 405.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail : dzial_personalny@sefako.pl

Spawacz - kontrakt zagraniczny Niemcy lub Czechy

OPIS STANOWISKA:

Spawanie elementów ciśnieniowych i nieciśnieniowych ze stali węglowej i stopowej przy wykorzystaniu metod manualnych tj. TIG(141)

WYMAGANIA:

 • aktualne uprawnienia spawalnicze UDT lub TÜV w zakresie metod TIG;
 • co najmniej rok doświadczenia w pracy na obiektach przemysłowych (hala produkcyjna);
 • umiejętność czytania dokumentacji spawalniczej (instrukcje WPS);
 • umiejętność czytania rysunku technicznego w stopniu roboczym jest traktowana jako dodatkowy atut kandydata;
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki;
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • obligatoryjnie wykonanie próby przedprodukcyjnej spawania złącza celem potwierdzenia umiejętności kandydata i zaszeregowania w grupie kwalifikacyjnej.

OFERUJEMY:

 • praca w dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • zakwaterowanie w miejscu pracy;
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • konkurencyjne wynagrodzenie stałe i motywacyjne, zależne od doświadczenia i posiadanych umiejętności kandydata;
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Więcej informacji pod numerem telefonu 041 3811073 wew. 405

Inżynier branżowy (energetyka, budownictwo, AKPiA, montaż)

OPIS STANOWISKA:

 • Kontrolowanie kompletności dokumentacji towarzyszącej dostawie w zakresie branżowym,
 • Kontrolowanie procesu montażu od rozładunku do protokołu odbioru zmontowanego zakresu,
 • Kontrolowanie sposobu magazynowania i przemieszczania dostarczonych elementów dostawy,
 • Uczestniczenie w odbiorach fabrycznych u dostawców,
 • Współpraca z przedstawicielami branżowych dostawców i producentów urządzeń w zakresie koniecznym do realizacji celów Projektu i zgodnie ze wskazówkami Kierownika Projektu.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe, kierunkowe (mechaniczne, energetyczne, automatyka, elektryczne i zbliżone),
 • doświadczenie: min 3 lata w bezpośredniej realizacji kontraktów energetycznych, w zakresie realizacji dostaw kotłów, urządzeń i instalacji wytwarzania energii,
 • gotowość do częstych i dłuższych wyjazdów.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszę o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail : Dzial_Personalny@sefako.pl lub przekazanie osobiście w siedzibie Spółki – pokój nr. 3 w budynku A (Dział Personalny).

Kierownik Projektów budowlano – montażowych

OPIS STANOWISKA:

 • Zarządzanie realizacją umów, projektów, zarządzanie zespołem,
 • Prowadzenie uzgodnień ze zleceniodawcami, inwestorami i dostawcami urządzeń oraz biurami współpracującymi we wszystkich stadiach projektowania i realizacji obiektu,
 • Planowanie, koordynowanie i kontrola projektów inwestycyjnych w zakresie mechanicznym i/lub budowlanym i/lub elektroenergetycznym,
 • Uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń i akceptacji urzędowych,
 • Odpowiedzialność za opracowanie, realizowanie i kontrolowanie harmonogramu robót i budżetu kontraktu,
 • Zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów oraz terminowej realizacji przedsięwzięć.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne: energetyka lub budownictwo,
 • min. 5-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami inwestycyjnymi w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem realizacji energetycznych w tym kotłowych,
 • dobra znajomość Pakietu MS Office, AutoCAD, MS PROJECT,
 • dobra znajomość zasad wyceny inwestycji, zarządzania projektami,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszę o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail : Dzial_Personalny@sefako.pl lub przekazanie osobiście w siedzibie Spółki – pokój nr. 3 w budynku A (Dział Personalny).

Specjalista ds. AKPiA i Elektrycznych

OPIS STANOWISKA:

 • planowanie, koordynowanie prac projektowych,
 • udział w naradach projektowych zespołu podwykonawców,
 • nadzorowanie podwykonawców – branża elektryczna i akpia,
 • udział i koordynacja uzgodnień branżowych akpia na etapie projektu podstawowego i wykonawczego,
 • udział w opracowaniu dokumentacji technicznej w systemie zgodnie z określonymi normami PN-EN,
 • nadzór nad procesem akceptacji dokumentacji technicznej i jakościowej dla klienta,
 • nadzór i koordynacja prac na obiekcie,
 • udział w naradach budowy,
 • przygotowanie dokumentacji jakościowej i odbiorowej,
 • odpowiedzialność za odbiory branżowe OCB,OKB,
 • udział i nadzór nad uruchomieniami akpia realizowanego obiektu,
 • prowadzenie uzgodnień, wymiana danych z wykonawcą DCS obiektu w zakresie systemu sterowania i zabezpieczeń kotła,
 • udział / koordynacja procedur związanych z procesem oceny zgodności zespołu kotła,
 • nadzór nad dokumentami finansowymi dot. realizacji budżetu (zaliczki, faktury),
 • uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń,
 • przygotowywanie, kontrolowanie harmonogramu robót,
 • kontrolowanie wydatków, raportowanie dot. stanu realizacji projektu w zakresie branży akpia i elektrycznej prognozy, raporty, BI.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne: automatyka, elektrotechnika,
 • min. 4-letni staż pracy na podobnym stanowisku w branży energetycznej,
 • znajomość struktury systemów sterowania klasy DCS w energetyce zawodowej,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu aparatury pomiarowej na kotłach energetycznych,
 • wiedza i umiejętność prowadzenia projektów inwestycyjnych,
 • dobra znajomość Pakietu MS Office, AutoCAD, SEE Electrical Expert,
 • znajomość oprogramowania wspomagającego w tym szczególnie systemów typu BI,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • uprawnienie SEP Grupa 1, 2 E+D,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • samodzielność w prowadzeniu projektów,
 • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych,
 • odpowiedzialność, stanowczość i zaangażowanie,

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 • elefon służbowy, notebook,
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszę o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail : Dzial_Personalny@sefako.pl lub przekazanie osobiście w siedzibie Spółki – pokój nr. 3 w budynku A (Dział Personalny).

Inspektor BHP

OPIS STANOWISKA:

 • Przygotowanie wymaganej dokumentacji z zakresu BHP (planu BHP, kart ocen ryzyka, opracowań RAMS/Hira, pozwoleń na pracę - dokumentacja w języku niemieckim)
 • Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem ustalonych zasad i procedur na terenie budowy w ramach cyklicznych przeglądów BHP
 • Przeprowadzanie codziennych szkoleń dla pracowników,
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych,
 • Współpraca z instytucjami kontrolującymi warunki pracy,

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Znajomość przepisów w zakresie BHP i P.poż.,
 • Umiejętność pracy w grupie, zdolności interpersonalne,
 • Prawo jazdy kat. B.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • zakwaterowanie wraz z transportem,
 • możliwość kontynuowania współpracy na kolejnych projektach,
 • możliwość zdobywania doświadczenia.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszę o przesłanie ofert zawierających CV na adres e-mail:  dzial_personalny@sefako.pl  lub dostarczenie osobiście w siedzibie spółki - pokój nr 3, Budynek A.

Konstruktor

Praca w biurze w Gliwicach lub w Sędziszowie w Dziale Projektowania Kotłów.

WYMAGANIA:

 • preferowane wykształcenie wyższe techniczne o kierunkach mechanicznych, energetycznych, specjalnościach: systemy, urządzenia energetyczne, kotły, technologia cieplna
 • znajomość programów wspomagających prace projektowe AutoCaD, Inventor, Solid Works, inne
 • umiejętność konstruowania wymienników ciepła, elementów kotłów, w tym wykonywania podstawowych obliczeń cieplnych i wytrzymałościowych
 • dobra znajomość podstawowych zagadnień termodynamiki, wymiany ciepła i mechaniki płynów, wytrzymałości materiałów

OFERUJEMY:

 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • pełne wyzwanie i satysfakcja z pracy przy realizacji projektu
 • możliwość zdobywania doświadczenia
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy
 • możliwość wyjazdów zagranicznych przy realizacji projektu
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym

Więcej informacji pod numerem telefonu 041 3811073 wew. 405.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV na adres e-mail: elzbieta.wladymiruksefako.pl

 

Referent w Dziale Montaży i Serwisów

OPIS STANOWISKA:

 • wsparcie przy opracowaniu opisów technicznych technologii montażu
 • opracowywanie ofert procesów technologicznych we współpracy z Działami Spółki
 • tłumaczenie dokumentacji technicznej (język angielski, niemiecki)
 • wsparcie przy realizacji kontraktów montażowych w kraju i za granicą
 • prace administracyjno-biurowe

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe preferowane techniczne na kierunkach budownictwo, mechanika
 • i budowa maszyn, energetyka
 • dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w mowie i piśmie
 • umiejętność czytania i analizowania rysunku technicznego
 • umiejętność pracy w grupie oraz zdolności interpersonalne
 • rzetelność, samodzielność w działaniu
 • prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:

 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • pełne wyzwanie i satysfakcja z pracy przy realizacji projektu
 • możliwość zdobywania doświadczenia
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy
 • możliwość wyjazdów zagranicznych przy realizacji projektów montażowych
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym

Więcej informacji pod numerem telefonu 041 3811073 wew. 405

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV na adres e-mail:   elzbieta.wladymiruksefako.pl

Spawacz

OPIS STANOWISKA:

Spawanie elementów ciśnieniowych i nieciśnieniowych ze stali węglowej i stopowej przy wykorzystaniu metod manualnych tj. TIG(141), MAG(135), E(111)

WYMAGANIA:

 • aktualne uprawnienia spawalnicze UDT lub TÜV w zakresie metod TIG, MAG, E;
 • co najmniej rok doświadczenia w pracy na obiektach przemysłowych (hala produkcyjna);
 • umiejętność czytania dokumentacji spawalniczej (instrukcje WPS);
 • umiejętność czytania rysunku technicznego w stopniu roboczym jest traktowana jako dodatkowy atut kandydata;
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki;
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • obligatoryjnie wykonanie próby przedprodukcyjnej spawania złącza celem potwierdzenia umiejętności kandydata i zaszeregowania w grupie kwalifikacyjnej.

OFERUJEMY:

 • praca w dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • zakwaterowanie w miejscu pracy;
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • konkurencyjne wynagrodzenie stałe i motywacyjne, zależne od doświadczenia i posiadanych umiejętności kandydata;
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Więcej informacji pod numerem telefonu 041 3811073 wew. 405