Dyrektor Finansowy

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UMIEJĘTNOŚCI:

 • kształtowanie i realizacja strategii finansowej firmy,
 • nadzór nad przygotowaniem (skonsolidowanych) sprawozdań finansowych oraz raportów,
 • nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowanie ich realizacji,
 • zarządzanie płynnością finansową
 • rozliczanie kosztów produkcji, w tym produkcji w toku
 • umiejętność rozliczania kontraktów długoterminowych, w tym i międzynarodowych
 • odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli wewnętrznej,
 • optymalizowanie polityki podatkowej,
 • optymalizowanie struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego, ocena projektów inwestycyjnych,
 • odpowiedzialność za płynność finansową, zabezpieczenie ryzyka kursowego oraz stóp procentowych,
 • kontakty i współpraca z audytorem, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi,
 • nadzór nad pracą działów: finansowo-księgowego i kontrolingu
 • polityka zatrudniania, zarządzania, motywowania i rozwoju pracowników w podległych działach.

PROFIL I DOŚWIADCZENIE:

 • Kandydat na dyrektora finansowego powinien mieć minimum kilkuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem finansami w firmie z branży energetycznej, budowlanej, montażowej itp. Najlepiej produkcyjnej.
 • Powinien również posiadać gruntowną wiedzę z obszaru zarządzania finansami, rachunkowości finansowej i zarządczej, przepisów podatkowych oraz doświadczenie i umiejętności zarządzania zespołem. Znajomość MSRów, ukończenia kursów i egzaminów.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy Biegłego Rewidenta. Inicjatywa, energia, twórczy zapał do zmian i wdrażania nowych rozwiązań. Pionierskie podejście do finansów. 

OFERUJEMY:

 • atrakcyjne wynagrodzenie i miłą atmosferę pracy

 • możliwość relokacji do Sędziszowa, lub ryczałt za dojazdy jeżeli osoba byłaby z województw - świętokrzyskiego, małopolskiego lub śląskiego.

Więcej informacji udziela Dział Personalny Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. w Sędziszowie pod numerem telefonu: +48 41 381 10 73 wew. 405. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: dzial_personalny@sefako.pl

Specjalista ds. Ofertowania Projektów Warsztatowych

OPIS STANOWISKA:

 • analiza dokumentacji technicznej,
 • uzgadnianie z komórkami współpracującymi warunków realizacji,
 • sporządzenie wycen i przygotowanie kompletnych ofert w oparciu o zapisy zapytania ofertowego, specyfikacji technicznych i uzyskanych opinii,
 • koordynacja procesu ofertowego,
 • kontakt z potencjalnymi klientami, eksploracja rynku pod kątem nowych klientów,
 • analiza dokumentów handlowych,
 • uczestniczenie w rozmowach i negocjacjach handlowych,
 • przygotowywanie analiz, raportów.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie: wyższe (preferowane handel/zarządzanie sprzedażą),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość innego języka (j. niemiecki) będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie/praktyka w handlu,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy z dokumentacją techniczną, wiedza na temat aspektów technicznych przygotowywanych projektów ofertowych, znajomości rynku energetycznego będzie dodatkowym atutem,
 • zdolności interpersonalne, umiejętność prowadzenia rozmów handlowych – swoboda komunikacji,  elastyczność, odpowiedzialność, umiejętności analityczne, zaangażowanie w powierzone obowiązki, dobra organizacja pracy, rzetelność, wysoka odporność na pracę pod presją czasu, dyspozycyjność.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Więcej informacji udziela Dział Personalny Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. w Sędziszowie pod numerem telefonu: +48 41 381 10 73 wew. 405. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: dzial_personalny@sefako.pl

Kierownik Działu Projektów EPC

OBOWIĄZKI:

 • przygotowywanie ofert wraz z wykonaniem kalkulacji kosztowej/budżetowej poprzez zlecanie i nadzór nad kierownikami sekcji w zakresie prowadzonych przez nich prac,
 • koordynacja prac oraz nadzór nad kierownikami projektów oraz sekcji,
 • pozyskiwanie nowych klientów w obszarze projektów oraz kształtowanie pozytywnych relacji z klientami,
 • reprezentowanie firmy w kontaktach zewnętrznych na etapie ofertowania, realizacji i przekazania projektu,
 • raportowanie kontrolno-wynikowe z realizacji projektów,
 • organizacja pracy działu.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe - kierunki techniczne i/lub zarządzanie,
 • min. 10-letni staż na stanowiskach Koordynator/Kierownik Projektów,
 • min. 2-letni staż Kierownik/Dyrektor Działu/Biura Zarządzania Projektami,
 • doświadczenie w realizacji projektów powyżej 20 mln zł,
 • doświadczenia w realizacji projektów wielobranżowych w formule EPC/GRI powyższej 20 mln zł,
 • gruntowna wiedza w zakresie metodologii zarządzania projektami, standardów jakościowych spółki, ekonomiki i finansów przedsiębiorstwa oraz logistyki,
 • wiedza w zakresie nauk technicznych o spec. mechanicznej/energetycznej,
 • obsługa standardowych pakietów informatycznych MS Office,
 • zdolność budowania relacji zawodowych oraz pracy w grupie bez nadzoru,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i zarządzania kryzysem w projekcie,
 • komunikatywność, zdecydowanie i stanowczość,
 • zdolności negocjacyjne oraz umiejętność osiągania kompromisu
 • zorientowanie na cel,
 • uprawnienia energetyczne będą dodatkowym atutem,
 • gotowość do częstych podróży służbowych,
 • prawo jazdy kat. B.

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Więcej informacji udziela Dział Personalny Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. w Sędziszowie pod numerem telefonu: +48 41 381 10 73 wew. 405. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: dzial_personalny@sefako.pl

 

Kierownik Działu Montaży i Serwisów

OBOWIĄZKI:

 • opracowywanie miesięcznych, rocznych i wieloletnich planów w zakresie montaży,
 • analiza rentowności zleceń montażowych oraz nadzór nad bieżącym finansowaniem zleceń i alimentacją budów,
 • zawieranie umów oraz nadzór nad ich realizacją i rozliczaniem,
 • uczestnictwo w rozmowach i negocjacjach handlowych z klientem,
 • kontrola i zatwierdzanie dokumentów płacowo-finansowych i rozliczeniowych,
 • dobór obsady personalnej budów, organizowanie wyjazdu na budowę i powrotu
 • z budowy przy zachowaniu obowiązujących warunków kontraktowych, zasad
 • i przepisów w kraju realizacji montażu,
 • organizowanie pracy podległych pracowników, wyznaczanie zadań, koordynowanie i nadzorowanie prac, rozliczanie wykonania i terminów,
 • nadzór nad realizacją zobowiązań kontraktowych oraz postępem prac na budowach,
 • raportowanie kontrolno-wynikowe z realizacji zleceń,
 • współpraca i koordynacja działań z wydziałami produkcyjnymi oraz kierownikami projektów w zakresie uzgodnienia harmonogramów dostaw,
 • współpraca z innymi działami w zakresie terminowego wystawienia faktur, opracowywania sprawozdawczości (plany sprzedaży, wpływy, raporty finansowe i GUS),
 • zabezpieczenie właściwych warunków pracy podwładnych pod względem bhp i p.poż.
 • koordynacja i organizacja pracy podległych pracowników.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe - kierunki: ekonomiczne, zarządzanie lub techniczne,
 • dodatkowy atut: studia podyplomowe z handlu międzynarodowego,
 • szkolenia/kursy potwierdzające znajomość tematyki zarządzania zespołem pracowników, projektami,
 • doświadczenie w pracy w zakresie kierowania zespołem pracowników, realizacji projektów montażowych w branży energetycznej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • dodatkowy atut: znajomość rynku energetycznego oraz przepisów międzynarodowych
 • z zakresu prawa pracy,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • zdolności interpersonalne, umiejętność pracy w grupie, zdolności organizacji pracy własnej i podległego zespołu,
 • elastyczność, kreatywność, rzetelność, odporność na pracę pod presją czasu,
 • dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych,
 • prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Więcej informacji udziela Dział Personalny Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. w Sędziszowie pod numerem telefonu: +48 41 381 10 73 wew. 405. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: dzial_personalny@sefako.pl

Specjalista ds. ofertowania projektów EPC, dwa wakaty

OPIS STANOWISKA:

 • opracowanie strony kosztowej (w tym budżetów kosztów, przychodów, planowanych przepływów finansowych na projekcie - Cash-flow),
 • koordynacji i kompletacji niezbędnej dokumentacji formalnej ofert (w tym aktualnych wymaganych przez postępowania dokumentów),
 • koordynacji i sporządzania harmonogramów ofertowania i planowanej realizacji projektów,
 • uzgadnianie z komórkami współpracującymi (realizacyjnymi, projektowymi, warsztatowymi, montażowymi, finansowymi, ubezpieczeniowymi, prawnymi) warunków dla przyszłych projektów realizacyjnych, analiza ryzyk projektów,
 • przygotowywanie kompleksowych ofert handlowych i techniczno-handlowych w oparciu o zapytanie ofertowe, opisy techniczne, wizje lokalne, oferty podwykonawców,
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji przetargowej i prowadzenie przetargu w oparciu o wymagania SIWZ,
 • uczestniczenie w rozmowach i negocjacjach handlowych,
 • pozyskiwanie i gromadzenie informacji na temat planowanych inwestycji i organizowanych przetragów w branży energetycznej,
 • sporządzanie dokumentów handlowych (zapytania ofertowe, zamówienia, listy intencyjne, porozumienia o współpracy, umowy konsorcjalne)
 • przygotowywanie raportów, analiz, i prezentacji dotyczących składanych ofert.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie: Wyższe, preferowane kierunki: Energetyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Ochrona Środowiska, mile widziane studia podyplomowe z zakresu handlu i zarządzania sprzedażą.
 • Doświadczenie /Praktyka: doświadczenie w pracy z związanej z przygotowywaniem i nadzorowaniem procesu sporządzania ofert w przetargach i techniczno-handlowych w projektach „pod klucz” w branży energetycznej - min 2 lata, o wartościach min. 10 mln PLN netto.
 • Umiejętności: znajomość norm i przepisów branżowych, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w tym MS Project), umiejętność pracy z dokumentacją techniczną, wiedza na temat aspektów technicznych przygotowywanych projektów ofertowych, znajomości rynku energetycznego i Ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych,
 • Cechy osobowościowe: zdolności interpersonalne, elastyczność, kreatywność, rzetelność, wysoka odporność na pracę pod presją czasu, pełna dyspozycyjność.

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

W przypadku przeniesienia działalności Działu Ofertowania Projektów EPC do oddziału SEFAKO w Gliwicach miejscem pracy będą Gliwice.

Więcej informacji udziela Dział Personalny Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. w Sędziszowie pod numerem telefonu: +48 41 381 10 73 wew. 405. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: dzial_personalny@sefako.pl

Kierownik Projektu

OPIS STANOWISKA:

Kompleksowa realizacja Projektu Warsztatowego od momentu podpisania kontraktu do czasu zakończenia gwarancji:

 • stały nadzór nad procesem realizacji projektu,
 • organizacja i prowadzenie spotkań z Klientem,
 • organizacja cyklicznych spotkań z pracownikami uczestniczącymi w realizacji projektu,
 • prowadzenie kompleksowych negocjacji handlowych z Klientem,
 • kontrola realizacji projektu oraz budżetów w aspekcie ekonomicznym i terminowym,
 • wykonywanie raportów/zestawień kontrolno-wynikowych z realizacji projektu,
 • nadzór nad dokumentacją projektową,
 • organizowanie transportu/wysyłki do Klienta, odpraw celnych, dokumentów wysyłkowych,
 • pozyskiwanie i przekazywanie wymaganych dokumentów dla potrzeb systemu Intrastat oraz GUS,
 • nadzorowanie i egzekwowanie należności od Klienta, p
 • przyjmowanie i prowadzenie reklamacji, 
 • rozliczenia finansowe kontraktu z Klientem.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne/finansowe przy warunku posiadania wykształcenia średniego technicznego, 
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znajomość innego języka (np. niemiecki) będzie dodatkowym atutem,
 • mile widziane ukończone kursy potwierdzające znajomość tematyki Zarządzania Projektami, 
 • zdolności organizacji pracy własnej i podległego zespołu,
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność i konsekwencja w dążeniu do celu.

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Więcej informacji udziela:
Dział Personalny Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. w Sędziszowie 
pod numerem telefonu: +48 41 381 10 73 wew. 405.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail : dzial_personalny@sefako.pl

Inżynier branżowy (energetyka, budownictwo, AKPiA, montaż)

OPIS STANOWISKA:

 • Kontrolowanie kompletności dokumentacji towarzyszącej dostawie w zakresie branżowym,
 • Kontrolowanie procesu montażu od rozładunku do protokołu odbioru zmontowanego zakresu,
 • Kontrolowanie sposobu magazynowania i przemieszczania dostarczonych elementów dostawy,
 • Uczestniczenie w odbiorach fabrycznych u dostawców,
 • Współpraca z przedstawicielami branżowych dostawców i producentów urządzeń w zakresie koniecznym do realizacji celów Projektu i zgodnie ze wskazówkami Kierownika Projektu.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe, kierunkowe (mechaniczne, energetyczne, automatyka, elektryczne i zbliżone),
 • doświadczenie: min 3 lata w bezpośredniej realizacji kontraktów energetycznych, w zakresie realizacji dostaw kotłów, urządzeń i instalacji wytwarzania energii,
 • gotowość do częstych i dłuższych wyjazdów.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszę o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail : Dzial_Personalny@sefako.pl lub przekazanie osobiście w siedzibie Spółki – pokój nr. 3 w budynku A (Dział Personalny).

Kierownik Projektów budowlano – montażowych

OPIS STANOWISKA:

 • Zarządzanie realizacją umów, projektów, zarządzanie zespołem,
 • Prowadzenie uzgodnień ze zleceniodawcami, inwestorami i dostawcami urządzeń oraz biurami współpracującymi we wszystkich stadiach projektowania i realizacji obiektu,
 • Planowanie, koordynowanie i kontrola projektów inwestycyjnych w zakresie mechanicznym i/lub budowlanym i/lub elektroenergetycznym,
 • Uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń i akceptacji urzędowych,
 • Odpowiedzialność za opracowanie, realizowanie i kontrolowanie harmonogramu robót i budżetu kontraktu,
 • Zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów oraz terminowej realizacji przedsięwzięć.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne: energetyka lub budownictwo,
 • min. 5-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami inwestycyjnymi w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem realizacji energetycznych w tym kotłowych,
 • dobra znajomość Pakietu MS Office, AutoCAD, MS PROJECT,
 • dobra znajomość zasad wyceny inwestycji, zarządzania projektami,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszę o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail : Dzial_Personalny@sefako.pl lub przekazanie osobiście w siedzibie Spółki – pokój nr. 3 w budynku A (Dział Personalny).

Specjalista ds. AKPiA i Elektrycznych

OPIS STANOWISKA:

 • planowanie, koordynowanie prac projektowych,
 • udział w naradach projektowych zespołu podwykonawców,
 • nadzorowanie podwykonawców – branża elektryczna i akpia,
 • udział i koordynacja uzgodnień branżowych akpia na etapie projektu podstawowego i wykonawczego,
 • udział w opracowaniu dokumentacji technicznej w systemie zgodnie z określonymi normami PN-EN,
 • nadzór nad procesem akceptacji dokumentacji technicznej i jakościowej dla klienta,
 • nadzór i koordynacja prac na obiekcie,
 • udział w naradach budowy,
 • przygotowanie dokumentacji jakościowej i odbiorowej,
 • odpowiedzialność za odbiory branżowe OCB,OKB,
 • udział i nadzór nad uruchomieniami akpia realizowanego obiektu,
 • prowadzenie uzgodnień, wymiana danych z wykonawcą DCS obiektu w zakresie systemu sterowania i zabezpieczeń kotła,
 • udział / koordynacja procedur związanych z procesem oceny zgodności zespołu kotła,
 • nadzór nad dokumentami finansowymi dot. realizacji budżetu (zaliczki, faktury),
 • uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń,
 • przygotowywanie, kontrolowanie harmonogramu robót,
 • kontrolowanie wydatków, raportowanie dot. stanu realizacji projektu w zakresie branży akpia i elektrycznej prognozy, raporty, BI.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne: automatyka, elektrotechnika,
 • min. 4-letni staż pracy na podobnym stanowisku w branży energetycznej,
 • znajomość struktury systemów sterowania klasy DCS w energetyce zawodowej,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu aparatury pomiarowej na kotłach energetycznych,
 • wiedza i umiejętność prowadzenia projektów inwestycyjnych,
 • dobra znajomość Pakietu MS Office, AutoCAD, SEE Electrical Expert,
 • znajomość oprogramowania wspomagającego w tym szczególnie systemów typu BI,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • uprawnienie SEP Grupa 1, 2 E+D,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • samodzielność w prowadzeniu projektów,
 • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych,
 • odpowiedzialność, stanowczość i zaangażowanie,

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 • elefon służbowy, notebook,
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszę o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail : Dzial_Personalny@sefako.pl lub przekazanie osobiście w siedzibie Spółki – pokój nr. 3 w budynku A (Dział Personalny).

Konstruktor

Praca w biurze w Gliwicach lub w Sędziszowie w Dziale Projektowania Kotłów.

WYMAGANIA:

 • preferowane wykształcenie wyższe techniczne o kierunkach mechanicznych, energetycznych, specjalnościach: systemy, urządzenia energetyczne, kotły, technologia cieplna
 • znajomość programów wspomagających prace projektowe AutoCaD, Inventor, Solid Works, inne
 • umiejętność konstruowania wymienników ciepła, elementów kotłów, w tym wykonywania podstawowych obliczeń cieplnych i wytrzymałościowych
 • dobra znajomość podstawowych zagadnień termodynamiki, wymiany ciepła i mechaniki płynów, wytrzymałości materiałów

OFERUJEMY:

 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • pełne wyzwanie i satysfakcja z pracy przy realizacji projektu
 • możliwość zdobywania doświadczenia
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy
 • możliwość wyjazdów zagranicznych przy realizacji projektu
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym

Więcej informacji pod numerem telefonu 041 3811073 wew. 405.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV na adres e-mail: elzbieta.wladymiruksefako.pl

 

Referent w Dziale Montaży i Serwisów

OPIS STANOWISKA:

 • wsparcie przy opracowaniu opisów technicznych technologii montażu
 • opracowywanie ofert procesów technologicznych we współpracy z Działami Spółki
 • tłumaczenie dokumentacji technicznej (język angielski, niemiecki)
 • wsparcie przy realizacji kontraktów montażowych w kraju i za granicą
 • prace administracyjno-biurowe

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe preferowane techniczne na kierunkach budownictwo, mechanika
 • i budowa maszyn, energetyka
 • dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w mowie i piśmie
 • umiejętność czytania i analizowania rysunku technicznego
 • umiejętność pracy w grupie oraz zdolności interpersonalne
 • rzetelność, samodzielność w działaniu
 • prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:

 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • pełne wyzwanie i satysfakcja z pracy przy realizacji projektu
 • możliwość zdobywania doświadczenia
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy
 • możliwość wyjazdów zagranicznych przy realizacji projektów montażowych
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym

Więcej informacji pod numerem telefonu 041 3811073 wew. 405

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV na adres e-mail:   elzbieta.wladymiruksefako.pl

Spawacz

OPIS STANOWISKA:

Spawanie elementów ciśnieniowych i nieciśnieniowych ze stali węglowej i stopowej przy wykorzystaniu metod manualnych tj. TIG(141), MAG(135), E(111)

WYMAGANIA:

 • aktualne uprawnienia spawalnicze UDT lub TÜV w zakresie metod TIG, MAG, E;
 • co najmniej rok doświadczenia w pracy na obiektach przemysłowych (hala produkcyjna);
 • umiejętność czytania dokumentacji spawalniczej (instrukcje WPS);
 • umiejętność czytania rysunku technicznego w stopniu roboczym jest traktowana jako dodatkowy atut kandydata;
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki;
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • obligatoryjnie wykonanie próby przedprodukcyjnej spawania złącza celem potwierdzenia umiejętności kandydata i zaszeregowania w grupie kwalifikacyjnej.

OFERUJEMY:

 • praca w dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • zakwaterowanie w miejscu pracy;
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • konkurencyjne wynagrodzenie stałe i motywacyjne, zależne od doświadczenia i posiadanych umiejętności kandydata;
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Więcej informacji pod numerem telefonu 041 3811073 wew. 405