Automatyk, programista PLC

OBOWIĄZKI:
 • programowanie sterowników PLC, paneli operatorskich GE, Horner, Astraada,
 • projektowanie schematów obwodowych układów sterowania,
 • opracowanie dokumentacji technicznej,
 • uruchomienia aplikacji,
 • udział w rozruchach kotłów,
 • serwis instalacji akpia.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne: automatyka, elektrotechnika,
 • podstawowa znajomość sterowników PLC z oferty GE, Horner, Astraada,
 • podstawowa wiedza zakresu aparatury pomiarowej dla instalacji energetycznych,
 • znajomość oprogramowania MS Office, AutoCAD,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych,
 • odpowiedzialność, stanowczość i zaangażowanie.
OFERUJEMY
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 •  benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Więcej informacji udziela Dział Personalny Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. w Sędziszowie pod numerem telefonu: +48 41 381 10 73 wew. 405. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: dzial_personalny@sefako.pl

Spedytor

OPIS STANOWISKA
 • pozyskiwanie nowych klientów i przewoźników,
 • bieżąca obsługa zleceniodawców,
 • bezpośrednia współpraca z przewoźnikami, w tym np. negocjowanie
 • stawek transportowych,
 • monitorowanie obsługiwanych zleceń,
 • pilnowanie terminowości realizowanych usług nadzór nad rentownością
 • zleceń transportowych,
 • koordynowanie procesu transportowego.
WYMAGANIA
 • minimum 3 lata doświadczenia w firmach logistycznych,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • samodzielność i odpowiedzialność,
 • umiejętności negocjacyjne i komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
OFERUJEMY
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 •  benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Więcej informacji udziela Dział Personalny Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. w Sędziszowie pod numerem telefonu: +48 41 381 10 73 wew. 405. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: dzial_personalny@sefako.pl

ASYSTENT PRAWNY

WYMAGANIA

 • wykształcenie prawnicze i doświadczenie w zakresie obsługi prawnej realizacji kontraktów długoterminowych;
 • biegła znajomość prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego w zakresie umów handlowych w obrocie gospodarczym, zagadnień zabezpieczenia roszczeń związanych z realizacją projektów (prawo bankowe i ubezpieczeniowe), prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej;
 • umiejętności w zakresie tworzenia i redagowania umów w obrocie gospodarczym, w tym umów dotyczących realizacji projektów w formule EPC oraz pism do kontrahentów w zakresie realizacji projektu.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Więcej informacji udziela Dział Personalny Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. w Sędziszowie pod numerem telefonu: +48 41 381 10 73 wew. 405. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: dzial_personalny@sefako.pl

Project Manager

OPIS STANOWISKA

Kompleksowa realizacja projektu od momentu podpisania kontraktu do czasu zakończenia gwarancji:

 • Zarządzanie realizacją umów i projektów.
 • Udział w procesie przygotowania ofert i umów.
 • Zarządzanie pracą zespołową projektantów różnych branż.
 • Negocjowanie warunków umownych i finansowych z klientami.
 • Sprawdzanie dokumentacji projektowej.
 • Prowadzenie uzgodnień ze zleceniodawcami, inwestorami i dostawcami     urządzeń oraz biurami współpracującymi we wszystkich stadiach projektowania i realizacji obiektu.
 • Udział w uzgodnieniach formalnych ze zleceniodawcami, podwykonawcami i władzami administracyjnymi, samorządowymiw zakresie rozwiązań projektowych.
 •   Koordynacja i współudział w ustalaniu zasadniczych rozwiązań technicznych zawartych w opracowaniach.
 •   Planowanie, koordynowanie i kontrola projektów inwestycyjnych w zakresie mechanicznym i/lub budowlanym i/lub elektroenergetycznym.
 •   Uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń i akceptacji urzędowych.
 •   Odpowiedzialność za opracowanie, realizowanie i kontrolowanie budżetu kontraktu.
 •   Odpowiedzialność za opracowanie, realizowanie i kontrolowanie harmonogramu robót.
 •   Zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów oraz terminowej realizacji przedsięwzięć
 •   Zarządzanie zespołem projektowym.

WYMAGANIA

 •   wykształcenie wyższe, preferowane techniczne: energetyka lub budownictwo,
 •   min. 5-letni staż pracy na podobnym stanowisku,
 •   doświadczenie w kierowaniu projektami inwestycyjnymi w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem realizacji energetycznych w tym kotłowych,
 •   umiejętność koordynacji pracy zespołowej,
 •   bardzo dobra znajomość Pakietu MS Office, AutoCAD, MS PROJECT
 •   dobra znajomość zasad wyceny inwestycji, zarządzania projektami,
 •   czynne prawo jazdy kat. B,
 •   komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 •   samodzielność w prowadzeniu projektów,
 •   odpowiedzialność, stanowczość i zaangażowanie.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Więcej informacji udziela Dział Personalny Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. w Sędziszowie pod numerem telefonu: +48 41 381 10 73 wew. 405. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: dzial_personalny@sefako.pl

Kierownik Montażu

OPIS STANOWISKA

 • Przygotowywanie projektu montażowego do realizacji.
 •   Organizacja pracy podległych pracowników i zespołów oraz podwykonawców na placu montażu w oparciu o dokumentację kontraktową, rozliczanie z wykonanych zadań.
 •   Kontrolowanie przepływu dokumentacji i informacji, dokumentowanie i raportowanie wykonywanych działań.
 •   Prowadzenie rozmów i uzgodnień ze zleceniodawcami, dostawcami, czuwanie nad realizacją powierzonych zadań.
 •   Planowanie, koordynowanie i kontrola marżowości projektu.
 •   Odpowiedzialność za opracowanie, realizowanie i kontrolowanie harmonogramu robót i budżetu kontraktu.
 •   Zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów oraz terminowej realizacji projektu.
 •   Prowadzenie rozliczeń pracowniczych i finansowych.

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne (mechaniczne, energetycze, budownictwo itp.),
 •   doświadczenie w bezpośredniej realizacji kontraktów energetycznych w zakresie kierowania projektami montażowymi,
 •   dobra znajomość pakietu MS Office, AutoCAD, MS PROJECT,
 •   czynne prawo jazdy kat. B,
 •   bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (niemieckiego będzie dodatkowym atutem),
 •   gotowość do częstych i dłuższych wyjazdów służbowych w kraju i za granicą.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Więcej informacji udziela Dział Personalny Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. w Sędziszowie pod numerem telefonu: +48 41 381 10 73 wew. 405. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: dzial_personalny@sefako.pl

Referent ds. Montażu

OPIS STANOWISKA

 •   wsparcie przy opracowaniu opisów technicznych technologii montażu,
 •   opracowywanie ofert montażowych we współpracy z Działami Spółki,
 •   tłumaczenie dokumentacji technicznej (język angielski, niemiecki),
 •   wsparcie przy realizacji kontraktów montażowych w kraju i za granicą,
 •   prace administracyjno-biurowe.

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe preferowane techniczne na kierunkach:
 • budownictwo, mechanika i budowa maszyn, energetyka,
 • dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego
 • w mowie i piśmie,
 • umiejętność czytania i analizowania rysunku technicznego,
 • umiejętność pracy w grupie oraz zdolności interpersonalne,
 • rzetelność, samodzielność w działaniu,
 • znajomość pakietu MS Office, AutoCAD, MS PROJECT,
 • prawo jazdy kat. B,
 • gotowość do wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Więcej informacji udziela Dział Personalny Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. w Sędziszowie pod numerem telefonu: +48 41 381 10 73 wew. 405. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: dzial_personalny@sefako.pl

Dyrektor Finansowy

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UMIEJĘTNOŚCI:

 • kształtowanie i realizacja strategii finansowej firmy,
 • nadzór nad przygotowaniem (skonsolidowanych) sprawozdań finansowych oraz raportów,
 • nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowanie ich realizacji,
 • zarządzanie płynnością finansową
 • rozliczanie kosztów produkcji, w tym produkcji w toku
 • umiejętność rozliczania kontraktów długoterminowych, w tym i międzynarodowych
 • odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli wewnętrznej,
 • optymalizowanie polityki podatkowej,
 • optymalizowanie struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego, ocena projektów inwestycyjnych,
 • odpowiedzialność za płynność finansową, zabezpieczenie ryzyka kursowego oraz stóp procentowych,
 • kontakty i współpraca z audytorem, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi,
 • nadzór nad pracą działów: finansowo-księgowego i kontrolingu
 • polityka zatrudniania, zarządzania, motywowania i rozwoju pracowników w podległych działach.

PROFIL I DOŚWIADCZENIE:

 • Kandydat na dyrektora finansowego powinien mieć minimum kilkuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem finansami w firmie z branży energetycznej, budowlanej, montażowej itp. Najlepiej produkcyjnej.
 • Powinien również posiadać gruntowną wiedzę z obszaru zarządzania finansami, rachunkowości finansowej i zarządczej, przepisów podatkowych oraz doświadczenie i umiejętności zarządzania zespołem. Znajomość MSRów, ukończenia kursów i egzaminów.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy Biegłego Rewidenta. Inicjatywa, energia, twórczy zapał do zmian i wdrażania nowych rozwiązań. Pionierskie podejście do finansów. 

OFERUJEMY:

 • atrakcyjne wynagrodzenie i miłą atmosferę pracy

 • możliwość relokacji do Sędziszowa, lub ryczałt za dojazdy jeżeli osoba byłaby z województw - świętokrzyskiego, małopolskiego lub śląskiego.

Więcej informacji udziela Dział Personalny Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. w Sędziszowie pod numerem telefonu: +48 41 381 10 73 wew. 405. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: dzial_personalny@sefako.pl

Inżynier branżowy (energetyka, budownictwo, AKPiA, montaż)

OPIS STANOWISKA:

 • Kontrolowanie kompletności dokumentacji towarzyszącej dostawie w zakresie branżowym,
 • Kontrolowanie procesu montażu od rozładunku do protokołu odbioru zmontowanego zakresu,
 • Kontrolowanie sposobu magazynowania i przemieszczania dostarczonych elementów dostawy,
 • Uczestniczenie w odbiorach fabrycznych u dostawców,
 • Współpraca z przedstawicielami branżowych dostawców i producentów urządzeń w zakresie koniecznym do realizacji celów Projektu i zgodnie ze wskazówkami Kierownika Projektu.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe, kierunkowe (mechaniczne, energetyczne, automatyka, elektryczne i zbliżone),
 • doświadczenie: min 3 lata w bezpośredniej realizacji kontraktów energetycznych, w zakresie realizacji dostaw kotłów, urządzeń i instalacji wytwarzania energii,
 • gotowość do częstych i dłuższych wyjazdów.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszę o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail : Dzial_Personalny@sefako.pl lub przekazanie osobiście w siedzibie Spółki – pokój nr. 3 w budynku A (Dział Personalny).

Specjalista ds. AKPiA i Elektrycznych

OPIS STANOWISKA:

 • planowanie, koordynowanie prac projektowych,
 • udział w naradach projektowych zespołu podwykonawców,
 • nadzorowanie podwykonawców – branża elektryczna i akpia,
 • udział i koordynacja uzgodnień branżowych akpia na etapie projektu podstawowego i wykonawczego,
 • udział w opracowaniu dokumentacji technicznej w systemie zgodnie z określonymi normami PN-EN,
 • nadzór nad procesem akceptacji dokumentacji technicznej i jakościowej dla klienta,
 • nadzór i koordynacja prac na obiekcie,
 • udział w naradach budowy,
 • przygotowanie dokumentacji jakościowej i odbiorowej,
 • odpowiedzialność za odbiory branżowe OCB,OKB,
 • udział i nadzór nad uruchomieniami akpia realizowanego obiektu,
 • prowadzenie uzgodnień, wymiana danych z wykonawcą DCS obiektu w zakresie systemu sterowania i zabezpieczeń kotła,
 • udział / koordynacja procedur związanych z procesem oceny zgodności zespołu kotła,
 • nadzór nad dokumentami finansowymi dot. realizacji budżetu (zaliczki, faktury),
 • uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń,
 • przygotowywanie, kontrolowanie harmonogramu robót,
 • kontrolowanie wydatków, raportowanie dot. stanu realizacji projektu w zakresie branży akpia i elektrycznej prognozy, raporty, BI.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne: automatyka, elektrotechnika,
 • min. 4-letni staż pracy na podobnym stanowisku w branży energetycznej,
 • znajomość struktury systemów sterowania klasy DCS w energetyce zawodowej,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu aparatury pomiarowej na kotłach energetycznych,
 • wiedza i umiejętność prowadzenia projektów inwestycyjnych,
 • dobra znajomość Pakietu MS Office, AutoCAD, SEE Electrical Expert,
 • znajomość oprogramowania wspomagającego w tym szczególnie systemów typu BI,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • uprawnienie SEP Grupa 1, 2 E+D,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • samodzielność w prowadzeniu projektów,
 • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych,
 • odpowiedzialność, stanowczość i zaangażowanie,

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 • elefon służbowy, notebook,
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszę o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail : Dzial_Personalny@sefako.pl lub przekazanie osobiście w siedzibie Spółki – pokój nr. 3 w budynku A (Dział Personalny).

Konstruktor

Praca w biurze w Gliwicach lub w Sędziszowie w Dziale Projektowania Kotłów.

WYMAGANIA:

 • preferowane wykształcenie wyższe techniczne o kierunkach mechanicznych, energetycznych, specjalnościach: systemy, urządzenia energetyczne, kotły, technologia cieplna
 • znajomość programów wspomagających prace projektowe AutoCaD, Inventor, Solid Works, inne
 • umiejętność konstruowania wymienników ciepła, elementów kotłów, w tym wykonywania podstawowych obliczeń cieplnych i wytrzymałościowych
 • dobra znajomość podstawowych zagadnień termodynamiki, wymiany ciepła i mechaniki płynów, wytrzymałości materiałów

OFERUJEMY:

 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • pełne wyzwanie i satysfakcja z pracy przy realizacji projektu
 • możliwość zdobywania doświadczenia
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy
 • możliwość wyjazdów zagranicznych przy realizacji projektu
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym

Więcej informacji pod numerem telefonu 041 3811073 wew. 405.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV na adres e-mail: elzbieta.wladymiruksefako.pl

 

Spawacz

OPIS STANOWISKA:

Spawanie elementów ciśnieniowych i nieciśnieniowych ze stali węglowej i stopowej przy wykorzystaniu metod manualnych tj. TIG(141), MAG(135), E(111)

WYMAGANIA:

 • aktualne uprawnienia spawalnicze UDT lub TÜV w zakresie metod TIG, MAG, E;
 • co najmniej rok doświadczenia w pracy na obiektach przemysłowych (hala produkcyjna);
 • umiejętność czytania dokumentacji spawalniczej (instrukcje WPS);
 • umiejętność czytania rysunku technicznego w stopniu roboczym jest traktowana jako dodatkowy atut kandydata;
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki;
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • obligatoryjnie wykonanie próby przedprodukcyjnej spawania złącza celem potwierdzenia umiejętności kandydata i zaszeregowania w grupie kwalifikacyjnej.

OFERUJEMY:

 • praca w dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • zakwaterowanie w miejscu pracy;
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • konkurencyjne wynagrodzenie stałe i motywacyjne, zależne od doświadczenia i posiadanych umiejętności kandydata;
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Więcej informacji pod numerem telefonu 041 3811073 wew. 405