Koordynator ds. administracji i dokumentacji

MIEJSCE PRACY:

Biuro Budowy na terenie Elektrociepłowni Engie EC Słupsk.

TERMIN ROZPOCZĘCIA PRACY:

01.08 2024

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe techniczne - preferowana znajomość urządzeń energetycznych
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office – Excel, Word ora Outlook
 • Doświadczenie w koordynacji obiegu dokumentacji wykonawczej, jakościowej
 • Doświadczenie w koordynacji podwykonawców na budowie
 • Doświadczenie w redagowaniu zamówień, pism przewodnich, przekazań
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego
 • Mile widziana znajomość rysunku technicznego
 • Czynne prawo jazdy Kategorii B
 • Umiejętność pracy w stresie pod presją czasu
 • Dyspozycyjność, zaangażowanie, sumienność i merytoryczne podejście do zadań

OBOWIĄZKI:

 • Obsługa przyjmowania i emitowania korespondencji
 • Przygotowania przepustek materiałowych i osobowych dla podwykonawców i prowadzenie ich rejestru
 • Kompletacja i archiwizacja dokumentacji technicznej, atestów materiałowych, DTR, kart gwarancyjnych dotyczącej realizacji projektu
 • Sporządzanie i bieżące aktualizowanie wykazów dokumentacji projektów
 • Prowadzenie wymiany dokumentów pomiędzy biurem budowy a siedzibą firmy
 • Zamawianie, koordynacja i dystrybucja sprzętu biurowego
 • Kompletowanie i weryfikowanie poprawności dokumentacji pod względem formalnym i ilościowym
 • Dbałość o funkcjonalność dostępu do danych na serwerze budowy w tym obsługa dokumentów związanych z ISO i RODO
 • Przygotowywanie raportów dla Kierownika Projektu
 • .

OFERUJEMY:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Możliwość rozwoju osobistego i stabilnego zatrudnienia
 • Zatrudnienie w formie umowy o pracę

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV i list motywacyjny  na adres e-mail:  Dzial_Personalny@sefako.pl  lub przekazanie osobiście w siedzibie Spółki – pokój nr 3 w budynku A (Dział Personalny).

 

 

Specjalista ds. Ofertowania

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne lub handlowe,
 • znajomość rynku energetycznego,
 • doświadczenie w pracy związanej z przygotowaniem i nadzorowaniem procesu sporządzania ofert w przetargach,
 • znajomość norm i przepisów branżowych,
 • umiejętność pracy z dokumentacją techniczną,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność w prowadzeniu projektów.

OBOWIĄZKI:

 • pozyskiwanie zapytań ofertowych,
 • przygotowywanie ofert handlowych na podstawie warunków technicznych,
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji przetargowej i prowadzenie procesu ofertowego w oparciu o wymagania inwestora oraz Prawo Zamówień Publicznych,
 • opracowanie budżetów projektów,
 • a i sporządzania harmonogramów realizacji,
 • uzgadnianie z komórkami współpracującymi warunków realizacji zleceń,
 • analiza ryzyk zleceń,
 • prowadzenie procesu uzgadniania warunów umownych do momentu podpisania umowy,
 • uczestniczenie w rozmowach i negocjacjach handlowych,
 • pozyskiwanie i gromadzenie informacji na temat planowanych inwestycji i organizowanych przetargów w branży energetycznej,
 • opieka nad klientem i sprawami mi od strony formalno - prawnej i marketingowo - handlowej,
 • przygotowywanie raportów, analiz, i prezentacji dotyczących składanych ofert.

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym

MIEJSCE PRACY: Sędziszów/ Gliwice

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV i list motywacyjny  na adres e-mail:  Dzial_Personalny@sefako.pl  lub przekazanie osobiście w siedzibie Spółki – pokój nr 3 w budynku A (Dział Personalny).

Radca Prawny / Aplikant

OBOWIĄZKI

 • udział w przygotowaniu, opiniowanie oraz negocjowanie zapisów umów handlowych,
 • wsparcie merytoryczne w realizowanych postępowaniach administracyjnych,
 • bieżące doradztwo prawne wewnętrznym komórkom organizacyjnym Spółki, w tym udzielanie wyjaśnień w zakresie wykładni i stosowania przepisów prawa,
 • sporządzanie porad i opinii prawnych,
 • reprezentowaniu Spółki w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,
 • wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi prawnej.

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • wpis na listę radców prawnych lub aplikantów radcowskich (min. II rok),
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, gospodarczego,
 • doświadczenie w obsłudze umów handlowych,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielności oraz operatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • uczciwość, sumienność, dyspozycyjność,
 • znajomość języka angielskiego.

OFERUJEMY:

 • Stabilność zatrudnienia,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności,
 • Możliwość zdobywania doświadczenia.

Więcej informacji udziela Dział Personalny Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. w Sędziszowie pod numerem telefonu: +48 41 381 10 73 wew. 405.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: elzbieta.wladymiruk@sefako.pl lub dzial_personalny@sefako.pl

Specjalista/Kierownik Projektu

OBOWIĄZKI:
 • przygotowywanie pozyskanych projektów,
 • zarządzanie projektem na etapie realizacji,
 • zarządzanie głównym parametrami projektu ( koszty, zakres, jakość, cena),
 • budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientem,
 • organizowanie wewnętrznych spotkań z udziałem osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy projektu,
 • analiza ryzyka związanego z projektem, wykonywanie raportów kontrolno-wynikowych z realizacji projektu.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu,
 • dyspozycyjność.
OFERUJEMY
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy,
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV i list motywacyjny  na adres e-mail:  Dzial_Personalny@sefako.pl  lub przekazanie osobiście w siedzibie Spółki – pokój nr 3 w budynku A (Dział Personalny).

Konstruktor

Praca w biurze w Gliwicach lub w Sędziszowie w Dziale Projektowania Kotłów.

WYMAGANIA:

 • preferowane wykształcenie wyższe techniczne o kierunkach mechanicznych, energetycznych, specjalnościach: systemy, urządzenia energetyczne, kotły, technologia cieplna
 • znajomość programów wspomagających prace projektowe AutoCaD, Inventor, Solid Works, inne
 • umiejętność konstruowania wymienników ciepła, elementów kotłów, w tym wykonywania podstawowych obliczeń cieplnych i wytrzymałościowych
 • dobra znajomość podstawowych zagadnień termodynamiki, wymiany ciepła i mechaniki płynów, wytrzymałości materiałów

OFERUJEMY:

 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • pełne wyzwanie i satysfakcja z pracy przy realizacji projektu
 • możliwość zdobywania doświadczenia
 • szkolenia zapewniające rozwój zawodowy
 • możliwość wyjazdów zagranicznych przy realizacji projektu
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym

Więcej informacji pod numerem telefonu 041 3811073 wew. 405.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV na adres e-mail: elzbieta.wladymiruksefako.pl

 

Spawacz

OPIS STANOWISKA:

Spawanie elementów ciśnieniowych i nieciśnieniowych ze stali węglowej i stopowej przy wykorzystaniu metod manualnych tj. TIG(141), MAG(135), E(111)

WYMAGANIA:

 • aktualne uprawnienia spawalnicze UDT lub TÜV w zakresie metod TIG, MAG, E;
 • co najmniej rok doświadczenia w pracy na obiektach przemysłowych (hala produkcyjna);
 • umiejętność czytania dokumentacji spawalniczej (instrukcje WPS);
 • umiejętność czytania rysunku technicznego w stopniu roboczym jest traktowana jako dodatkowy atut kandydata;
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki;
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • obligatoryjnie wykonanie próby przedprodukcyjnej spawania złącza celem potwierdzenia umiejętności kandydata i zaszeregowania w grupie kwalifikacyjnej.

OFERUJEMY:

 • praca w dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • zakwaterowanie w miejscu pracy;
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • konkurencyjne wynagrodzenie stałe i motywacyjne, zależne od doświadczenia i posiadanych umiejętności kandydata;
 • benefity – uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Więcej informacji pod numerem telefonu 041 3811073 wew. 405