Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.05.2020 r. 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2020 r.