Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 czerwca 2024 roku

 

Projekty Uchwał ZWZ 03.06.204r.

 

Projekt-uchwaly-ZWZ_wybor-Przewodniczacego 

Projekt-uchwaly-ZWZ_przyjecie-porzadku-obrad

Projekt-uchwaly-ZWZ_sprawozdanie-Zarzadu-z-dzialalnosci-Sefako

Projekt-uchwaly-ZWZ_sprawozdanie-finansowe-Sefako

Projekt-uchwalyZWZ_ocena-sprawozdania-o-wydatkach-reprezentacyjnych

Projekt-uchwalyZWZ_sprawozdania-Rady-Nadzorczej

Projekt-uchwalyZWZ_podzial-zysku

Projekt-uchwaly-ZWZ_absolutorium_JB

Projekt-uchwaly-ZWZ_absolutorium_JD

Projekt-uchwaly-ZWZ_absolutorium_KCS

Projekt-uchwaly-ZWZ_absolutorium_JK

Projekt-uchwaly-ZWZ_absolutorium_MZ

Projekt-uchwaly-ZWZ_absolutorium_GP

Projekt-uchwaly-ZWZ_absolutorium_AS

Projekt-uchwaly-ZWZ_absolutorium_RG

Projekt-uchwaly-ZWZ_absolutorium_RMK

Projekt-uchwaly-ZWZ_sprawozdanie-Zarzadu-z-dzialalnosci-GK-Sefako

Projekt-uchwaly-ZWZ_skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-GK-Sefako