Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.06.2023