Ogłoszenie w sprawie Piątego Wezwania do Złożenia Dokumentów Akcji 

Ogłoszenie w sprawie Czwartego Wezwania do Złożenia Dokumentów Akcji 

Ogłoszenie w sprawie Trzeciego Wezwania do Złożenia Dokumentów Akcji 

Ogłoszenie w sprawie Drugiego Wezwania do Złożenia Dokumentów Akcji 

Ogłoszenie w sprawie Pierwszego Wezwania do Złożenia Dokumentów Akcji 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2020 r.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.05.2020 r.