Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 czerwca 2024 roku