Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie w sprawie Piątego Wezwania do Złożenia Dokumentów Akcji 

Ogłoszenie w sprawie Czwartego Wezwania do Złożenia Dokumentów Akcji 

Ogłoszenie w sprawie Trzeciego Wezwania do Złożenia Dokumentów Akcji 

Ogłoszenie w sprawie Drugiego Wezwania do Złożenia Dokumentów Akcji 

Ogłoszenie w sprawie Pierwszego Wezwania do Złożenia Dokumentów Akcji