"Świętokrzyska Victoria" dla "SEFAKO"

30.05.2022

Fabryka Kotłów „SEFAKO” została laureatem XIV edycji najbardziej prestiżowego konkursu organizowanego przez Marszałka Województwa - „Świętokrzyska Victoria”. Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się 26 maja w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Gospodarzami gali byli Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. Nominacje i nagrody wręczał także Wicemarszałek Marek Bogusławski. 

Ideą plebiscytu jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorców i osób - społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Nagroda przyczynia się jednocześnie do integracji tych środowisk i pozytywnie wpływa na ich wzajemne relacje. Statuetki Świętokrzyskiej Victorii otrzymają te podmioty, które poprzez swoją działalność podnoszą znaczenie województwa świętokrzyskiego. Konkurs skierowany jest między innymi do przedsiębiorców, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju i promocji województwa.

Wśród pięciu nominowanych w kategorii „Przedsiębiorczość” poza „SEFAKO” znalazły się takie podmioty jak: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” S.A., DEFRO R. Dziubeła sp.k. i Globtrak Polska sp. z o.o.

Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. została doceniona przez Kapitułę Nagrody za:

- dbałość o jakość ekologii oraz ochronę środowiska,

- systematyczne wspieranie licznych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych oraz prowadzenie działalności charytatywnej,

- przyczynianie się do rozwoju gospodarczego województwa świętokrzyskiego,

- tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców regionu,

- liczne działania proekologiczne oraz stosowanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji,

- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności,

- włączanie się w akcje kulturalne oraz otaczanie opieką sponsorską sportowców.

Cieszę się, że w gronie przedsiębiorstw najlepszych, najprężniej rozwijających się i promujących świętokrzyską gospodarkę, które wyróżniamy statuetką przyznawaną przez marszałka województwa, znalazła się firma SEFAKO – powiedział Wicemarszałek Marek Bogusławski. – Przypomnę, że to marka rozpoznawana i doceniana, działa od 48 lat jako jeden z największych i najbardziej cenionych producentów kotłów energetycznych w Polsce i Europie. Laureat wielu pożądanych nagród. Przyczynia się do rozwoju środowiska gospodarczego, ochrony środowiska, jest doceniany za włączanie się do rozwoju kulturalnego, działalność charytatywną, wspieranie młodych sportowców i inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności.

Statuetkę odebrał Pan Prezes “SEFAKO” S.A. Jacek Boruciński.

 Dziękuję za wyróżnienie i statuetkę, to doniosły moment i ważna nagroda dla wszystkich naszych pracowników – powiedział Prezes Jacek Boruciński. – Dziękuję załodze naszej fabryki. To oni właśnie przyczynili się do budowania marki, promowania jej i docenienia naszej działalności produkcyjnej. Nagrody to bodziec do tego, by pracować jeszcze lepiej i wydajniej nawet teraz, w sytuacjach kryzysowych pandemii czy inwazji na sąsiadujący kraj. Dziękujemy Kapitule za impuls do dalszego rozwoju – dodał.

 

  „SEFAKO” na gali reprezentowali (od lewej): Grzegorz Bartczak – Dyrektor Sprzedaży, Hubert Smorąg – Dyrektor Rozwoju, Jacek Boruciński – Prezes Zarządu, Janusz Błoński – Dyrektor Produkcji, Jerzy Kaczmarczyk – Kierownik Działu Kontrolingu.

Relacja z Gali XIV edycji nagrody Świętokrzyska Victoria  ZOBACZ

Napisali o nas m.in.:
ECHO DNIA.EU
RADIO KIELCE
TV ŚWIĘTOKRZYSKA
RADIO PLUS
GAZETA JĘDRZEJOWSKA


Uhonorowaniem w konkursie „Świętokrzyska Victoria” jest statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), którą „SEFAKO” przekazało w formie darowizny Fundacji „Serca dla Maluszka”, dla podopiecznego Kacpra Trzcińskiego, syna pracownika Fabryki Kotłów.

Kacperek urodził się w październiku 2021 roku, w 33 tygodniu ciąży, która była powikłana prenatalnie z rozpoznanym omphalocele. Jest to bardzo rzadka choroba, która dotyczy 1:300 000 urodzeń.

Spółka nie mogła pozostać obojętna wobec potrzeb i cierpienia z jakim na co dzień boryka się chłopiec oraz jego rodzice, stąd wsparła powyższą akcję, mającą na celu zbiórkę pieniędzy, przeznaczoną na rehabilitację oraz niezbędne pomoce medyczne.
Prezes Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A. Jacek Boruciński przekazał symboliczny czek na ręce Taty Kacperka, Pana Rafała Trzcińskiego.

Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A., realizuje Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu poprzez wsparcie inicjatyw środowiskowych i samorządowych. Nie tylko propaguje i wspiera aktywny styl życia czy rozwój kultury fizycznej, lecz strategia CSR firmy to także wrażliwość na ludzką krzywdę, pomaganie chorym, niepełnosprawnym i cierpiącym.