Zakończenie procedury oceny zgodności kotła OP-350

15.06.2023

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu procedury oceny zgodności kotła OP-350 wyprodukowanego przez Fabrykę Kotłów „SEFAKO” S.A. w ramach realizacji projektu pn. „Budowa nowego bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach o mocy elektrycznej brutto ok. 100 MWe”. URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433 po przeprowadzeniu badań i testów, potwierdza wydanym CERTYFIKATEM ZGODNOŚCI NR 84632/JN/003/04/01 spełnienie wszystkich wymagań i pełnej zgodności części ciśnieniowej kotła OP-350 z mającymi zastosowanie wymaganiami dyrektywy 2014/68/UE moduł G. Uroczyste wręczenie certyfikatu zgodności kotła z dyrektywą 2014/68/UE a także przekazanie deklaracji Producenta nastąpiło 6 czerwca 2023 r. w siedzibie Oddziału Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Lublinie w obecności przedstawicieli jednostki notyfikowanej UDT-CERT JN1433, z Oddziału Terenowego UDT w Lublinie, inwestora - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., generalnego wykonawcy bloku 100MW - Polimex Mostostal S.A., producenta kotła - Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A., projektanta kotła - Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów S.A. CERTYFIKATEM ZGODNOŚCI NR 84632/JN/003/04/01 z rąk przedstawiciela UDT Dyrektora Oddziału Terenowego UDT w Lublinie Pana Stanisława Olka przyjął Dyrektor Projektu Puławy II w Fabryce Kotłów SEFAKO S.A. Pan Janusz Stachowicz.
Deklarację zgodności producenta kotła z wymaganiami Dyrektywy PED przekazał przedstawicielom Inwestora i Zamawiającego Dyrektor Rozwoju Biznesu Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A. Pan Hubert Smorąg.

Uroczystość zwieńczyła proces projektowania, produkcji, montażu największego kotła realizowanego w ciągu 50 lat w Fabryce Kotłów SEFAKO.
Dziękujemy za współpracę i zaufanie.

Fot. SEFAKO

Na zdjęciu:
Górny rząd od lewej: Aleksander Bajor- Dyrektor Techniczny Polimex, Hubert Smorąg - Dyrektor Rozwoju Biznesu Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A., Marek Wereda – Dyrektor Projektu Polimex, Wojciech Pilecki- Kierownik Działu Urządzeń Ciśnieniowych w Puławach

Dolny rząd od lewej: Artur Posłuszny – Dyrektor Pion Energetyczny GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A., Tadeusz Grucza – Prezes Zarządu CBKK S.A., Janusz Stachowicz – Dyrektor projektu Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A., Ryszard Rękas - Kierownik Działu Oceny Zgodności Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Lublinie, Stanisław Olek - Dyrektor Oddziału Terenowego UDT w Lublinie, Julian Krawczyński – Dyrektor Pion Inwestycji Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.