Diamenty Forbes 2023

22.06.2023

Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. znalazła się wśród laureatów prestiżowego grona „Diamentów Forbesa”  2023, do którego trafiły marki oceniane na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firmy.


W tej metodzie brane są pod uwagę takie kluczowe kryteria jak wyniki finansowe (w tym przypadku za lata 2017-2021), wartość majątku, historia i wiarygodność płatnicza, a także brak negatywnych zdarzeń prawnych. Według poziomu przychodów: 5-50 mln złotych, 50-250 mln złotych i powyżej 250 mln złotych, w której to kategorii znalazło się SEFAKO

Wszystko to świadczy o tym, że firma jest godna zaufania i doskonale radzi sobie w każdych warunkach, odpowiadając na potrzeby swoich klientów.

Pan Prezes Jacek Boruciński podkreślił kluczową rolę innowacji, penetracji nowych rynków, robotyzacji i cyfryzacji w funkcjonowaniu firmy. — Bez tych elementów osiągnięcie sukcesu byłoby niemożliwe.

https://youtu.be/OZOaL2Hb4mI