Jubileuszowa Kartka dla SEFAKO - KONKURS - ZNAMY WYNIKI

10.10.2023

ZNAMY WYNIKI KONKURSU NA JUBILEUSZOWĄ KARTKĘ FABRYKI KOTŁÓW "SEFAKO" S.A. 

Serdecznie dziękujęmy wszystkim chętnym, którzy wzięli udział w naszym konkursie. Sefako otrzymało 130 pięknych, oryginalnych i kolorowych kartek urodzinowych. 

Prace złożone w konkursie oceniała specjalnie powołana Komisja, która miała bardzo trudne zadanie i zdecydowała o nagrodzeniu 1 miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnienia. Z takiej ilości pięknych prac, nie sposób było wybrać tylko jedną. 

Grupa I - Klasy I-IV szkoły podstawowej:

I. Miejsce - Maja Wąsowicz, Szkoła Podstawowa Pawłowice. 

Wyróżnienie - Bartłomiej Smacki, Szkoła Podstawowa Krzcięcice. 

Wyróżnienie - Nela i Kajetan Dzierżak, Krzcięcice 

Grupa II - Klasy V- VIII szkoły podstawowej: 

I. Miejsce - Martyna Bugajska, Szkoła Podstawowa Pawłowice. 

Wyróżnienie - Daria Zieleniec, Szkoła Podstawowa Mstyczów. 

Wyróżnienie - Tomasz Cetera, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sędziszowie.

Grupa III - uczniowie klas szkół ponadpodstawowych:

I. Miejsce - Julia Walęcka, II LO 

 

Oficjalne rozdanie nagród odbędzie się 8 grudnia. Zapraszamy WSZYSTKICH biorących udział w konkursie, ponieważ każdy z uczestników dostanie specjalną nagrodę.

Agenda spotkania:

9:00 uroczyste otwarcie spotkania i rozdanie nagród

10:00 występ-niespodzianka

dla dzieci i młodzieży

11:00 zakończenie uroczystości. 

Miejsce wydarzenia: 

Samorządowe centrum kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie

 

WAŻNA INFORMACJA: 

* ZAPRASZAMY UCZESTNIKÓW, KTÓRZY NIE MOGLI BYĆ NA ROZDANIU NAGRÓD PO ODBIÓR UPOMINKÓW* 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym w związku z 50-leciem istnienia Fabryki, wspólnej celebracji obchodów, działań z zakresu ESG oraz rozwoju talentów artystycznych dzieci i młodzieży. 

Konkurs polega na wykonaniu najpiękniejszej i najciekawszej kartki urodzinowej

z okazji 50 – lecia Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A.

Celem konkursu jest:

  • wspólna celebracja obchodów 50-lecia Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A.
  • rozwój talentów artystycznych
  • pobudzenie wyobraźni twórczej
  • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej

Konkurs trwa do 3 listopada 2023 roku.

Zgłaszane prace muszą być opisane: imię i nazwisko autora, klasa oraz adres szkoły do której uczęszcza autor/adres zamieszkania

- do każdej pracy autor załącza wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIA, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. W przypadku autorów niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Prace plastyczne w specjalnie opisanej kopercie:

Konkurs plastyczny „Jubileuszowa kartka urodzinowa

dla Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A.”

prosimy składać na portierni głównej Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A.przy ul. Przemysłowej 9, lub drogą pocztową na adres siedziby Spółki.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 listopada 2023 roku.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej firmy z podaniem imienia i nazwiska uczestnika.

Regulamin-Konkursu-Kartka-Jubileuszowa-dla-SEFAKO-50-lecie.pdf

Zalacznik-nr-1-Formularz-Zgloszenia-Kartka-Jubileuszowa.pdf

Zalacznik-nr-2-do-Regulaminu-konkursu-klauzula-RODO.pdf