Konkurs - UTWÓR LITERACKI - WYNIKI

15.05.2024

Szanowni Państwo, 

W dniu 15 maja 2024 roku Komisja Konkursu wyłoniła zwycięzce oraz wyróżniła 3 autorów. 

Gratulacje składamy dla zwycięzcy Pani Elżbiety Nowakowskiej i utworu "SEFAKO... PIĄTA DEKADA". 

Wyróżniania trafią do: 

1. Pani Zuzanny Jakubczyńskiej - "Sto Lat dla SEFAKO" 

2. Pana Marka Treli - "50 lat SEFAKO" 

3. Pani Agnieszki Jaworskiej - "Oda do SEFAKO"

Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie. 

Zapraszamy na rozdanie nagród, które odbędzie się w dniu 24 maja o godzinie 14:15.  

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - WYNIKI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Fabrykę Kotłów "SEFAKO" S.A. w ramach obchodów Jubileuszu-50lecia oraz działań
z zakresu ESG.

Przedmiotem konkursu jest utwór literacki typu fraszka, rymowanka, wiersz w treści nawiązujących do 50-lecia Sefako oraz profilu działalności Firmy.

 1. Celem konkursu jest:
 • wspólna celebracja obchodów 50-lecia Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A.
 • rozwój talentów artystycznych
 • pobudzenie wyobraźni twórczej
 • organizacja czasu wolnego oraz wspólna integracja pracowników Spółki oraz ich najbliższej rodziny
 1. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 samodzielnie wykonaną pracę.
 2. Format i technika pracy – minimalna długość utworu, to 8 wersów z wyłączeniem tytułu
 3. Utwór rymowany, optymistyczny, zakończony wyraźną puentą.
 4. Konkurs trwa do 30 kwietnia 2024 roku.
 5. Koszty przygotowania i dostarczenia prac pokrywają uczestnicy.
 6. Prace zgłaszane na konkurs muszą być opisane: imię i nazwisko autora, dane kontaktowe / adres zamieszkania

- do każdej pracy autor załącza wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIA, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. W przypadku autorów niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Regulamin-Konkursu-utwor-literacki-dla-SEFAKO-50-lecie.pdf

Zalacznik-nr-1-Formularz-zgloszenia-Utwor-Literacki.pdf

Zalacznik-nr-2-do-Regulaminu-konkursu-klauzula-RODO.pdf