Informacja prasowa Towarzystwo Finansowe Silesia przejmuje SEFAKO

15.03.2018

W dniu dzisiejszym tj. 15 marca 2018 r. Towarzystwo Finansowe Silesia, spółka nadzorowana przez Ministra Energii, nabyło Fabrykę Kotłów Sefako w Sędziszowie od Mars Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. W uroczystości wziął udział Pan Tadeusz Skobel – Podsekretarz Stanu, Wiceminister Energii.

- Pozytywnie oceniam nabycie Sefako przez TFS. Jest to stabilny inwestor, który dzięki doświadczeniu obecnego Zarządu pozwoli Spółce wykorzystać dobre perspektywy rynkowe. TFS ma swój udział w stabilizacji finansowej Polimexu – Mostostal SA, Polskiej Grupy Górniczej oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W ramach budowy synergii W Grupie Kapitałowej TFS liczę na podjęcie współpracy pomiędzy TFS, Sefako oraz Instytutem Automatyki Systemów Automatycznych we Wrocławiu  – powiedział Tadeusz Skobel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii.

 - Zakup Sefako to element realizacji naszej strategii oraz budowy synergii w ramach spółek Grupy Kapitałowej. Jako nowy właściciel utrzymamy profil działania przedsiębiorstwa oraz położymy nacisk na rozwój produktowy spółki w kierunku zwiększenia innowacyjności oferowanych rozwiązań. Widzimy też możliwość umocnienia pozycji spółki na rynku krajowym, jako jednego z liderów biorących udział w realizacji programu modernizacji elektrociepłowni – mówi Jadwiga Dyktus, prezes zarządu TFS.

- Dla Funduszu Mars, transakcja oznacza zakończenie udanej inwestycji. Mimo tego że jeszcze kilka lat temu spółka borykała się z problemami i musiała wręcz walczyć o przetrwanie, udało nam się - choć nie wszystkie posunięcia były łatwe i oczywiste - doprowadzić do sytuacji, gdzie fabryka jest stabilną, generującą zysk firmą z dużymi perspektywami i która aktywnie poszukuje swoich rynkowych szans, oferując nowe produkty. Zachowaliśmy kilkaset miejsc pracy i doprowadziliśmy do sytuacji, kiedy znowu zatrudnia się nowych pracowników. Dzisiaj bez przesady możemy powiedzieć, że Sefako jest przykładem tego, że projekty restrukturyzacyjne można - choć nie bez przeszkód - realizować w sposób bardzo skuteczny - mówi Leszek Milczarek, p.o. prezesa MS TFI.

Sefako to wiodący producent kotłów energetycznych w Polsce, które mają zastosowanie w energetyce zawodowej, przemysłowej, przetwórstwie, przemyśle ogrodniczym.  Firma około 85-90 proc. przychodów generuje z kontraktów zagranicznych. W związku z planowanymi inwestycjami w kraju w energetyce konwencjonalnej, modernizacji elektrociepłowni (Program Energetyka 200+) oraz w świetle zaostrzających się norm ekologicznych bardzo perspektywicznym dla Sefako jest również rynek polski.

Fabryka Kotłów Sefako jest jednym z największych pracodawców w regionie świętokrzyskim, aktualnie wraz ze spółkami zależnymi Centralnym Biurem Konstrukcji Kotłów w Tarnowskich Górach oraz SPEC w Sędziszowie zatrudnia ponad tysiąc osób.

Fabryka Kotłów Sefako to spółka z wieloletnią tradycją, istniejąca na rynku od 1974r, z dobrymi perspektywami rynkowymi, prowadzącymi do wzrostu jej wartości.

TFS zgodnie ze strategią z powodzeniem angażuje się w przedsięwzięcia restrukturyzacyjne m.in. w górnictwie w PGG i JSW, posiada także strategiczny pakiet akcji Koksowni Victoria oraz Torpolu.

TFS współpracował w 2017 r. z MS TFI w ramach realizacji rządowej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego, poprzez udział w projekcie koncentracji aktywów stoczniowych w Szczecinie.

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym MARS oraz Funduszem Inwestycyjnym Otwartym MS Parasolowy FIO. MARS FIZ, który jest stroną transakcji, zarządza portfelem spółek z sektora remontów i budowy statków oraz produkcji konstrukcji stalowych, a także pięciu spółek, których głównymi aktywami są nieruchomości.