Próba wodna Projekt Boden Panna 18

08.03.2018

W dniu 8 marca 2018 r. odbyła się próba wodna kotła Boden Panna 18, zakończona sukcesem! Próba wewętrzna rozpoczęła się dzień wcześniej poprzez dopuszczenie wody. Cała procedura trwała kilkanaście godzin i wymagała pełnej mobilizacji załogi, przy szczególnym zachowaniu bezpieczeństwa. Od godziny 8-ej rano rozpoczęto dopuszczenie ciśnienia do 58 bar, po godzinie 12-tej osiągnięto ciśnienie 110 bar, po czym nastąpił 30-to minutowy czas podtrzymania, a następnie ponowne obniżenie ciśnienia do 58 bar.

W szwedzkim zakładzie Bodens Energi AB, będącym producentem i dystrybutorem energii elektrycznej i ogrzewania miejskiego działają obecnie dwa kotły. Pierwszy z nich - kocioł 14, powstał blisko 40 lat temu. Drugi z kolei, także przy współpracy z firmą  Babcock & Wilcox Vølund, wykonało i zamontowało na przełomie lat 2006/2007 SEFAKO. Kocioł Boden Panna 18 zostanie oddany do użytku jesienią 2019 roku, wówczas Boden przejdzie od przetwarzania 100.000 ton odpadów do 135.000 ton. Zużycie biopaliwa (w tym torf) zmieni się z 15.300 ton do 1.500 ton. Jednocześnie w przypadku nowej elektrociepłowni produkcja energii wzrośnie z 26 GWh do 66 GWh. Produkcja ciepła w elektrowni pozostanie na poziomie 330 GWh rocznie.

Dane techniczne kotła 18:

Temperatura próbna: 5-10°C

Ciśnienie projektowe: 58 bar

Ciśnienie kotła: 96,7 bar

Czas podtrzymania: 30 minut