Historia Spółki

W dniu 22.11.1971 r. zarządzeniem nr 63/ORG/71 Ministra Przemysłu Ciężkiego, został powołany zakład państwowy pod nazwą Fabryka Kotłów w budowie w Sędziszowie. Głównym celem inwestycji było stworzenie dodatkowych zdolności produkcyjnych umożliwiających przejęcie wykonawstwa nowych asortymentów kotłów oraz pokrycie niedoborów części kotłowych. Dogodna infrastruktura kolejowa wraz z posiadaniem tzw. „szerokiego toru”, jak również bliska lokalizacja Huty Częstochowa, Huty Zawiercie i pozostałych hut na Śląsku gwarantujących odpowiedni asortyment materiałów hutniczych dla kotłów, niewątpliwie miały wpływ na decyzję lokalizacyjną przedsiębiorstwa. Budowanej od podstaw fabryki, w niewielkiej ówcześnie kolejowej osadzie wiejskiej, towarzyszyło wiele trudności związanych z realizacją poszczególnych prac, do których głównie można zaliczyć konieczność wykarczowania lasu i regulacji rzeki Mierzawy, ze względu na umiejscowienie zakładu na starym korycie rzeki.  

  

     Hala elewacyjna zachodnia, październik 1973 r.

 

W kolejnych latach SEFAKO dynamicznie się rozwijało. Został zawarty niepisany „alians” pomiędzy fabryką, a lokalną społecznością - zakład zapewniał miejsca pracy dla regionu korzystając przy tym z lokalnych zasobów, w tym personalnych. Dzięki temu następował rozwój Sędziszowa, który od osady mieszkalnej rozwinął się do tego stopnia, iż w 1990 r. otrzymał prawa miejskie. Rozwój obu obszarów stwarzał zatem lepsze perspektywy do życia w Sędziszowie i okolicy w coraz bardziej turbulentnym otoczeniu społeczno gospodarczym kolejnych lat. Pierwszym wyprodukowanym kotłem był kocioł wodnorurowy, węglowy z ruchomym rusztem taśmowym z przeznaczeniem do celów grzewczych – WR2,5 o mocy 2,9 MW. W ciągu pierwszych 2 lat wyprodukowano 663 kotły, które wytwarzały ciepło dla około 2 mln ludzi z osiedli mieszkaniowych. W lutym 1976 r. nastąpił pierwszy eksport kotłów do ZSRR, rok później eksport stanowił już 21%. Pierwszym zachodnim klientem zakładu była firma BERTSCH z Austrii. W czerwcu 1977 r. fabryka zadebiutowała na Targach Poznańskich a za 5 lat na Targach w Amsterdamie. SEFAKO aktywnie wpisało się w realizację programów mieszkaniowych realizowanych w oparciu   o fabryki domów. Następujące zmiany społeczne i gospodarcze tamtych czasów generowały zapotrzebowanie na dostawy coraz to bardziej zróżnicowane rodzaje kotłów energetycznych na paliwo stałe, ciekłe i gazowe. Był to jednocześnie okres wielkich niedoborów asortymentowych na kotły grzewcze. Czas oczekiwania na dostawę kotłów grzewczych na początku lat 70-tych wynosił 4 lata od daty zamówienia. Zakład stał się szybko podstawowym producentem małych i średnich kotłów energetycznych na potrzeby ciepłowni systemowych, energetyki, przemysłu, szpitali, szklarni i kotłowni osiedlowych na terenie kraju.   

W ponad czterdziestopięcioletniej działalności SEFAKO, wśród ważnych dat nie sposób nie wymienić tych, mających kluczowy wpływ na poszczególną rozbudowę, jak i zmiany własnościowe zakładu tj.:

 • 1971 - 1974 – budowa I etapu, powstanie 8 naw
 • 1974 – rozpoczęcie produkcji, uruchomienie produkcji kotłów wodnorurowych
 • 1975 – osiągnięcie pełnej zdolności produkcyjnej I etapu inwestycji
 • 1976 – rozpoczęcie II etapu budowy (rozbudowa hali produkcyjnej, budowa magazynu wysokiego składowania)
 • 1980 – zakończenie II etapu budowy
 • 1983 – oddanie do eksploatacji „Linii ścian gazoszczelnych”
 • 1985 – rozpoczęcie produkcji kotłów w technologii ścian gazoszczelnych typu WRp
 • 1991 – rozpoczęcie prac przygotowawczych do prywatyzacji przedsiębiorstwa
 • 1994 – przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną
 • 1997 – uzyskanie certyfikatu ISO 9001
 • 1998 – przyłączenie do grupy kapitałowej Polimex – Cekop
 • 1999 – uzyskanie certyfikatu amerykańskiego systemu jakości ASME
 • 2004 – połączenie firm Polimex – Cekop, Mostostal Siedlce i powołanie nowej grupy kapitałowej Polimex Mostostal,                          będącej posiadaczem 82% akcji SEFAKO S.A.
 • 2005 – nabycie udziałów Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie, stanowiących 60% kapitału zakładowego tej Spółki
 • 2009 – zakończenie i oddanie do eksploatacji III etapu budowy – uruchomienie nowej hali montażowej
 • 2012 – nabycie pakietu akcji Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, stanowiącego 98,5% kapitału zakładowego tej Spółki 
 • 2013 – objęcie 95,97% akcji przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych MARS
 • 2018 – objęcie 95,97% akcji przez Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach


​                                                                             Hale produkcyjne SEFAKO, sierpień 2009 r.

 

Sumaryczny ciężar kotłów i elementów kotłowych wytworzonych w Fabryce od początku jej działalności sięga 330.000 ton, w odniesieniu do liczby kotłów wyprodukowano ponad 8.000 szt., czyli średnio 8.000 t/rocznie i odpowiednio średnio 200 szt. kotłów/rok. W ostatnim dziesięcioleciu Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. wyspecjalizowała się w produkcji kotłów opalanych biomasą, kotłów do turbin gazowych - HRSG oraz dla spalarni odpadów, stając się kluczowym dostawcą w Europie. W ponad 100 tego typu instalacjach istniejących w Europie pracują kotły wyprodukowane w SEFAKO oraz w 30 obiektach - zamontowane przez specjalistów SEFAKO. Obecnie Spółka zatrudnia około 1000 pracowników i prowadzi swoje procesy produkcyjne w halach o sumarycznej powierzchni ponad 50 tysięcy m2, z możliwościami produkcyjnymi do 10 tys. ton/rok konstrukcji kotłowych.