SEFAKO wykona kocioł dla Polimex Mostostal

23.12.2019

16 grudnia 2019 r., po kilkunastu miesiącach procesu ofertowego i wielu spotkaniach negocjacyjnych warunków kontraktowych, Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. zawarła z Polimexem Mostostal S.A. umowę na zaprojektowanie i dostawę kompletnego kotła parowego pyłowego węglowego OP-350 wraz z niezbędnym wyposażeniem w ramach Budowy Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach. Umowa obejmuje wykonanie projektu podstawowego oraz wykonawczego, prefabrykację, dostawę części ciśnieniowej kotła z palnikami głównymi i rozpałkowymi, młynami kulowymi, aparaturą kontrolną pomiarową oraz automatyką kotła, obrotowym podgrzewaczem powietrza, systemem czyszczenia powierzchni grzewczych, wentylatorami, nadzór nad montażem i rozruchem, nadzór autorski oraz przeprowadzenie szkoleń. Wartość realizowanych przez Fabrykę Kotłów "SEFAKO" S.A. prac wraz z zakupem materiałów i urządzeń wynosi 179,9 mln zł netto. Zakończenie realizacji umowy przypada na grudzień 2022 r. To największy w historii kontrakt realizowany przez Fabrykę Kotłów „SEFAKO” S.A.

W lipcu br. warta 1,16 mld zł netto oferta konsorcjum w składzie Polimex-Mostostal i SBB Energy na generalnego wykonawcę inwestycji została uznana jako najkorzystniejsza. W październiku 2019 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy podpisała z Konsorcjum umowę na realizację inwestycji.  Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja budowy nowego bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach o mocy elektrycznej brutto 90-100 MWe.