"SEFAKO" wykonało serca dla potrzebujących

08.10.2020

W dniu 8-go października 2020 r. na terenie Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A. odbyło się uroczyste przekazanie metalowych pojemników, które posłużą zbiórce nakrętek plastikowych. W zawiązku z panującą pandemią koronawirusa, spotkanie to odbyło się w wąskim gronie. Z prośbą o wykonanie koszy metalowych zwróciła się do Spółki Fundacja Miśka Zdziśka z Jędrzejowa oraz Urząd Miasta i Gminy wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury z Nowego Korczyna. Ponieważ „SEFAKO” od lat realizuje strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, poprzez wspieranie różnego rodzaju przedsięwzięć środowiskowych czy samorządowych, nie mogliśmy pozostać obojętni wobec prowadzonej akcji charytatywnej, stąd podjęliśmy się wykonania metalowych koszy w celu umożliwienia zbiórki nakrętek – powiedział w trakcie spotkania Prezes Zarządu Jacek Boruciński.

Cztery metalowe pojemniki w kształcie serca, zostały wykonane według naszego, specjalnie opracowanego w tym celu projektu. Ich wykonanie na warsztacie zajęło ponad 140 rbh. Na produkcję serc zużyto łącznie ok. 700 kg materiału, a każde serce finalnie waży ok. 120 kg. Każdy kosz ma 150 cm szerokości, 150 cm wysokości i 55 cm głębokości, dzięki czemu może zmieścić do 800 kg nakrętek. Oprócz fizycznych prac wykonywanych przez pracowników „SEFAKO”, jak chociażby cięcie, szlifowanie, spawanie do produkcji koszy wykorzystano także laser, który na potrzeby jednego serca, w czasie 10 godzin, wypalił w blasze niemalże 4,5 tys. otworów o średnicy 20 mm. Kosze, są doskonałym przykładem, iż w razie potrzeby, na warsztacie „SEFAKO”, dzięki wykwalifikowanej kadrze, parkowi maszyn, oprócz kotłów energetycznych czy części ciśnieniowych, może powstać niemalże każdy produkt przy użyciu rur, blach, profili, płaskowników lub innych elementów stalowych.

Dariusz Lisowski, Prezes Fundacji Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” przypomniał, że akcja zbierania nakrętek rozpoczęła się w 2010 r. Od tego czasu zebrano ich ponad 50 ton. Wszystko zaczęło się od zbierania nakrętek na zakup wózka inwalidzkiego dla 11-letniego Jacka z Jędrzejowa. Dziś plastikowe nakrętki zbierane są w większych miastach i małych miasteczkach oraz w  miejscowościach na terenie całego województwa świętokrzyskiego.

Obecni na miejscu Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn, Paweł Zagaja wraz z Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Mariolą Lotko, a także Prezes Fundacji Miśka Zdziśka, Dariusz Lisowski, jako inicjatorzy stworzenia serc, serdecznie podziękowali za ich wykonanie Prezesowi Zarządu i przedstawicielom firmy „SEFAKO”. Zgodnie przyznali, że takimi inicjatywami wspólnie można pomóc potrzebującym.

Trzy kosze przekazane na rzecz fundacji jeszcze tego samego dnia stanęły: na placu Samorządowego Żłobka i Przedszkola w Sędziszowie, przed parafią Św. Piotra i Pawła w Piotrkowicach, siedzibą fundacji w Jędrzejowie. Jeden z koszy wykonany dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury stanie na rynku zabytkowego miasta w Nowym Korczynie.

Cieszy mnie fakt, iż jedno z serc pozostanie na terenie miasta Sędziszów, co umożliwi mieszkańcom włączenie się do akcji i dodatkowo zaangażuje dzieci, u których tym samym od młodych lat będzie kształtowana świadomość ekologiczna i chęć pomagania innym. Te wielkie kosze na nakrętki to nie tylko dbałość o segregację odpadów, ale przede wszystkim podanie pomocnej dłoni potrzebującym. Mam nadzieję, iż kosze w krótkim czasie zapełnią się nakrętkami – dodał Prezes Jacek Boruciński.

Na zakończenie, uczestnicy spotkania wspólnie do każdego kosza wsypali pierwsze nakrętki plastikowe.

W oficjalnym przekazaniu serc uczestniczyli: Jacek Borucińśki – Prezes Zarządu Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A., Paweł Zagaja – Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn, Mariola Lotko – Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie, Anna Skóra – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie, Mariola Domańska – Dyrektor Żłobka Samorządowego w Sędziszowie, Ks. Mariusz Chmura – Proboszcz Parafii Św. Piotra i Pawła w Piotrkowicach, Dariusz Lisowski – Prezes Fundacji Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”, Malwina Sobczyk Dyrektor Fundacji, jak również pracownicy fundacji i „SEFAKO”.