Nowe technologie w ofercie "SEFAKO"

01.02.2021

Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A. wspólnie z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza, przygotowała ofertę rynkową na budowę małoskalowych instalacji odzysku energii z RDF (<50 tys. Mg/rok). Oferta jest skierowana przede wszystkim do gmin, mających problem z zagospodarowaniem palnych frakcji odpadów komunalnych przetwarzanych na ich własnym terenie oraz dysponujących siecią ciepłowniczą, która mogłaby dostarczać mieszkańcom ciepło wytwarzane na bazie powstających w gminie odpadów.

Oferowana przez "SEFAKO" i ICHPW nowoczesna instalacja bazuje w przeważającej mierze na krajowej myśli technicznej i umożliwia zastąpienie przestarzałych kotłów węglowych, wciąż dominujących na krajowym rynku ciepłowniczym. Instalacja ma pracować ok. 7800 h w ciągu roku i dostarczać ciepło w tzw. podstawie, natomiast zwiększone zapotrzebowanie na ciepło ma być uzupełniane z innych źródeł (np. węgla, gazu lub oleju opałowego). Dodatkowym atutem oferty jest to, że wykorzystana w niej zostaje proekologiczna technologia zgodna z trendami Europejskiego Zielonego Ładu. Problem zagospodarowania energetycznego RDF staje się w kraju zagadnieniem „palącym”, dlatego liczymy na to, że zainteresowanie oferowaną technologią będzie duże.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą