SEFAKO S.A. w projekcie badawczo-rozwojowym

26.02.2018

Od października 2017 r. "SEFAKO" S.A. uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczo-rozwojowym realizowanym w ramach programu M-ERA.NET Call 2016  pn. „Innowacyjne powłoki Ni-Cr-Re ze zwiększoną odpornością na erozję i korozję wysokotemperaturową z zastosowaniem przemysłowym w energetyce”. Projekt realizowany jest przez konsorcjum w którego skład poza SEFAKO wchodzą: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) - lider projektu, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT), Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji (PW) oraz partner zagraniczny Instytut Badań Materiałów, Słowacka Akademia Nauk (IMRSAS)

Celem projektu jest opracowanie nowej technologii pokryć dla elementów grzewczych w kotłach spalania, o dobrej adhezji do podłoża, wyższej odporności na korozję wysokotemperaturową i erozję, przy mniejszej grubości. Uzyskanie innowacyjnej technologii pokrycia umożliwi wydłużenie okresów między remontami i redukcję kosztów przeglądów kotłów, korzystnie wpływając również na wzrost ich wydajności.

Okres realizacji projektu to 3 lata.