Informujemy, że spółka Walcownia Rur Silesia SA w likwidacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich oferuje do sprzedaży składniki majątkowe połączone w funkcjonalną całość, stanowiącą linie produkcyjną precyzyjnych rur zimnociągnionych. Linia produkcyjna wraz z zakładem utrzymania ruchu stanowi przedmiot ogłoszonego przetargu. 
Szczegółowe informacje o majątku oferowanym do sprzedaży, a także o trybie jego przeprowadzenia znajdują się na stronie WNP www.wnp.pl/hutnictwo
Wszelkie informacje dotyczące zbywanego majątku WRS są dostępne na stronie Walcowni Rur Silesia oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@wrsilesia.pl