WR

W ofercie SEFAKO liczną grupę stanowią kotły wodne rusztowe przystosowane do spalania paliwa na rusztach mechanicznych.

Kotły o oznaczeniu WR przeznaczone są dla paliw węglowych, istnieje również możliwość współspalania biomasy razem z węglem, jest to jednak uwarunkowane wymaganiami stawianymi przez inwestora.

Kotły rusztowe typu WR są kotłami wodnymi, rusztowymi, 3-ciągowymi, promieniowanymi, samonośnymi. Zaprojektowane są w technologii ścian szczelnych z własną konstrukcją wsporczą.

Komora paleniskowa i drugi ciąg wykonane są w technologii ścian szczelnych. W drugim ciągu kotła zabudowane są pęczki konwekcyjne podgrzewaczy wody. W trzecim ciągu kotła zabudowany jest ekonomizer jako dodatkowy pęczek podgrzewacza wody w celu uzyskania odpowiedniej temperatury spalin za kotłem. Trzeci ciąg posiada własną konstrukcję wsporczą.

Kocioł umożliwia pracę zarówno w układzie podstawowym i szczytowym, w zależności od potrzeb zamawiającego.

Kocioł wyposażony jest w komplet armatury pozwalającej na prawidłową jego pracę a także w urządzenia czyszczące powierzchnie ogrzewalne.
W celu spełnienia uwarunkowań środowiskowych oferujemy dodatkowe instalacje:

  • niekatalicznego odazotowania SNCR,
  • suchego odsiarczania w komorze paleniskowej,
  • odpylania w postaci filtrów za kotłem.

Standardowo kocioł wyposażony jest w układy pomiarowe i regulacyjne. Na szafie pomiarów i automatyki zabudowany jest rejestrator rejestrujący podstawowe parametry kotła. Ze wspomnianej szafy można załączyć i wyłączyć poszczególne napędy kotła. Wszystkie podstawowe parametry kotła są zapisywane w pamięci komputera systemu wizualizacji i jest możliwość odtworzenia pracy w żądanym okresie czasu.

Tabela 1 Przykładowy typoszereg kotłów WR

 

WR8

WR12

WR18

WR25

WR40

Wydajność cieplna nominalna, MWt

10

12

15

23

37

Temperatura wody na wlocie do kotła, °C

70

70

70

70

70

Temperatura wody na wylocie z kotła, °C

140

150

150

150

150

Maksymalne ciśnienie wody na wylocie z kotła, MPa

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Nominalne natężenie przepływu wody przez kocioł (70/140°C), t/h

106

136

171

355

435

Temperatura spalin na wylocie z kotła, °C

<160

Sprawność obliczeniowa brutto (*), %

>84

Zapotrzebowanie paliwa (*), kg/h

1800

2400

2800

5600

7500

* przy wydajności nominalnej i na paliwie gwarancyjnym (węgiel kamienny,  22 500 kJ/kg)

Parametry kotła

Nazwa Wartość
Paliwo Węgiel
Konstrukcja Wodnorurowa
Typ paleniska Rusztowe
Medium Woda