OO, OG, OGO

Kotły parowe typu OO, OG i OGO są kotłami parowymi, gazowymi lub olejowymi, walczakowymi, z naturalną cyrkulacją. Są to kotły samonośne, opromieniowane z wolnostojącym lub stanowiącym dodatkowy ciąg podgrzewaczem wody.

W ofercie Sefako są dwie konstrukcje tych kotłów:

  • bocznociągowe, palniki umieszczone na jednej ze ścian bocznych
  • 3-ciągowe, palniki umieszczone na ścianie przedniej

Kotły wyposażone są w komplet armatury pozwalającej na prawidłową ich pracę a także w urządzenia czyszczące powierzchnie ogrzewalne.

W celu spełnienia uwarunkowań środowiskowych oferujemy dodatkowe instalacje:

  • niekatalicznego odazotowania SNCR.

Standardowo kotły wyposażone są w układy pomiarowe i regulacyjne. Na szafie pomiarów i automatyki zabudowany jest rejestrator rejestrujący podstawowe parametry kotła. Ze wspomnianej szafy można załączyć i wyłączyć poszczególne napędy kotłów. Wszystkie podstawowe parametry kotłów są zapisywane w pamięci komputera systemu wizualizacji i jest możliwość odtworzenia pracy w żądanym okresie czasu.

Tabela 1. Przykładowe parametry z typoszeregu kotłów

 

OG20

OG30

OG40

OG50

OO65

Wydajność nominalna, t/h

20

30

40

45

65

Temperatura wody na wlocie do kotła, °C

105

105

105

115

105

115

105

Temperatura pary na wylocie z kotła, °C

400

450

400

450

450

485

450

485

250

Ciśnienie pary na wylocie z kotła, MPa

4

4

4

6

4

6

1,2

 

Temperatura spalin na wylocie z kotła, °C

<160

Sprawność obliczeniowa brutto (*), %

>94

Zapotrzebowanie (*), m3/h

1620

2100

3400

4250

4000

* przy wydajności nominalnej i na paliwie gwarancyjnym (GZ50, olej lekki)

Parametry kotła

Nazwa Wartość
Paliwo Gazowo-olejowe
Konstrukcja Wodnorurowa
Typ paleniska Palnikowe
Medium Para