Instalacje pod klucz, wyspy kotłowe

SEFAKO oferuje kompletne instalacje dla ciepłowni, elektrociepłowni i podmiotów przemysłowych opalane paliwami kopalnymi (węgiel, gaz, olej), pochodzenia roślinnego (biomasa) bądź paliwami z odpadów (RDF) jak i pojedyncze elementy kotłowe bądź same kotły.

 „Wyspa kotłowa” realizowana w procesie projektowania, prefabrykacji, montażu i uruchomienia

obejmuje kocioł zasadniczy z urządzeniami okołokotłowymi, instalacjami paleniskowymi, stacją

przygotowania i uzdatniania czynnika, rurociągami z armaturą, automatyką kontrolno- pomiarową,

izolacją, obmurzem, konstrukcją wsporczą, częścią budowlaną, odpylaniem, kanałami spalin i

kominem, w zależności od potrzeb inwestora.