EBs

Kotły parowe typu EBs są przeznaczone do produkcji pary nasyconej lub przegrzanej. Paliwo podstawowe to biomasa w formie pelet lub zrębek drzewnych. Zastosowane rozwiązania techniczne dają możliwość spalania tego paliwa w kotle. Spalanie pelet lub zrębek przewidziano z wykorzystaniem rusztu schodkowego. Biomasa dostarczana do kotłowni w formie pelet lub zrębek jest magazynowana w zbiornikach i cyklicznie wprowadzana do zbiornika przykotłowego. Podstawowo proces spalania biomasy odbywa się na pochyłym ruszcie schodkowym z regulowanym nadmuchem powietrza. Powstały w trakcie spalania popiół jest zsypywany z krawędzi rusztu do leja z jednym zgrzebłowym mokrym odżużlaczem następnie trafia na przenośnik taśmowy, którym jest transportowany na zewnątrz kotłowni. Spaliny przed odprowadzeniem do komina są oczyszczone z pyłów w IOS.
Kotły tego typu zostały zaprojektowane w formie dwóch oddzielnych bloków wspartych na wspólnej konstrukcji stalowej. Kocioł zasadniczy zostały posadowiony na stalowej konstrukcji nośnej utworzonej z profili spawanych, walcowanych oraz blach. Dostęp do wszystkich zespołów kotła i obsługi urządzeń pomocniczych jest zapewniony poprzez system podestów około kotłowych.
Pierwszy blok jest utworzony ze ścian membranowych parownika, drugi blok to walczak parowy z wkładem płomieniówkowym. Pierwszy ciąg stanowi komora paleniskowa od dołu ograniczona powierzchnią rusztu schodkowego, na którym zachodzi zasadniczy proces spalania biomasy. Drugi i trzeci ciąg to kanały nawrotu spalin wykonane ze ścian szczelnych. W trzecim ciągu spalin możliwe jest zabudowanie przegrzewaczy. Czwarty ciąg spalin stanowią płomieniówki walczaka parowego.  Piąty ciąg spalin wypełniony jest pęczkiem konwekcyjnymi ekonomizera w obudowie blaszanej.
Kocioł jest wyposażony w komplet armatury, w skład której wchodzą: wodowskazy, zawory bezpieczeństwa, zawory rozruchowe, zawory spustów i odpowietrzeń, przyrządy wskazujące poziom wody, ciśnienia, temperatury oraz przyłącza do zdalnej aparatury i automatyki.

 

Tabela 1 Przykładowy typoszereg kotłów EBs

 

EBs-6

EBs-8

EBs -15

EBs -15

EBs -18

Wydajność nominalna, t/h

6,0

8,0

12,0

15,0

18,0

Nom. ciśnienie robocze, barg

1,6

2,5

3,2

Temp. wody zasilającej, °C

105

Temp. pary nasyconej, °C

204/*

226/*

239/*

Sprawność obl. kotła, %

>84

Opory przepływu spalin, Pa

1400÷1650Pa

Temp. spalin wylotowych, °C

125÷145

 

* temp. pary przegrzanej do 450°C

 

Parametry kotła

Nazwa Wartość
Paliwo Biomasa
Konstrukcja Płomienicowo-płomieniówkowa
Typ paleniska Rusztowe
Medium Para