KBs

Kotły wodne typu KBs są przeznaczone do podgrzania wody do celów  technologicznych  lub  grzewczych. Paliwo podstawowe to biomasa w formie pelet lub zrębek drzewnych. Zastosowane rozwiązania techniczne dają możliwość spalania tego paliwa w kotle. Spalanie pelet lub zrębek przewidziano z wykorzystaniem rusztu schodkowego. Biomasa dostarczana do kotłowni w formie pelet lub zrębek jest magazynowana w zbiornikach i cyklicznie wprowadzana do zbiornika przykotłowego. Podstawowo proces spalania biomasy odbywa się na pochyłym ruszcie schodkowym z regulowanym nadmuchem powietrza. Powstały w trakcie spalania popiół jest zsypywany z krawędzi rusztu do leja z jednym zgrzebłowym mokrym odżużlaczem następnie trafia na przenośnik taśmowy, którym jest transportowany na zewnątrz kotłowni. Spaliny przed odprowadzeniem do komina są oczyszczone z pyłów w IOS.
Kotły tego typu zostały zaprojektowane w formie dwóch oddzielnych bloków wspartych na wspólnej konstrukcji stalowej. Kocioł zasadniczy zostały posadowiony na stalowej konstrukcji nośnej utworzonej z profili spawanych, walcowanych oraz blach. Dostęp do wszystkich zespołów kotła i obsługi urządzeń pomocniczych jest zapewniony poprzez system podestów około kotłowych.
Pierwszy blok jest utworzony ze ścian membranowych parownika, drugi blok to walczak z wkładem płomieniówkowym. Pierwszy ciąg stanowi komora paleniskowa od dołu ograniczona powierzchnią rusztu schodkowego, na którym zachodzi zasadniczy proces spalania biomasy. Drugi ciąg spalin stanowią płomieniówki walczaka.  Trzeci ciąg spalin wypełniony jest pęczkiem konwekcyjnymi ekonomizera w obudowie blaszanej.
Kocioł jest wyposażony w komplet armatury, w skład której wchodzą: zawory zaporowe, zawory bezpieczeństwa, zawory rozruchowe, zawory spustów i odpowietrzeń, przyrządy wskazujące ciśnienie, temperature oraz przyłącza do zdalnej aparatury i automatyki.

 

 

 

 

 Tabela 1 Przykładowy typoszereg kotłów KBs

 

KBs-4

KBs-8

KBs -12

Moc nominalna, MW

4,0

8,0

12,0

Nom. ciśnienie robocze, barg

0,8; 1,3; 1,6

Nom. temp. wody zasilającej, °C

70

Nom. temp. wody wylotowej, °C

130

Przepływ znamionowy, t/h

57,5

114,5

 

Sprawność obl. kotła, %

>84

Opory przepływu spalin, Pa

1400÷1650Pa

Temp. spalin wylotowych, °C

125÷145

 

 

 

Parametry kotła

Nazwa Wartość
Paliwo Biomasa
Konstrukcja Płomienicowo-płomieniówkowa
Typ paleniska Rusztowe
Medium Woda