EU

Kocioł  odzyskowy  typu  EU  jest  kotłem  parowym  przeznaczonym   do  wytwarzania  pary  dla  celów  technologicznych  i  grzewczych. Jest  kotłem płomieniówkowym ,  jednociągowym

 z  ekonomizerem ,  w  którym  spaliny  przepływają  poziomo  przez  płomieniówki ,  a  następnie  kierowane  są  do  ekonomizera  i  przepływają  pionowo  w  dół.

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  wymogami  eksploatacyjnymi   kocioł  wyposażony  jest  w  armaturę  regulującą,  wskazującą  i  zabezpieczającą ruch  kotła.

Kocioł  posiada  dwie  pompy  samozasysające wraz  z   napędem, ustawione bezpośrednio przy kotle.  Przewód  zasilający kocioł  wyposażono  w  niezbędną  armaturę. Na przewodzie wylotowym z kotła zamontowano zawór  odcinający i  manometr.

Ponadto  kocioł  posiada  przewód  odmulający , wyposażony w zawór szybkozamykający,   przewód  spustowy  zawory  bezpieczeństwa, wodowskazy, zawory  rozruchowe  oraz  zawór  odsalania.

Tabela 1. Przykładowe dane techniczne kotła odzyskowego EU1,2

Wydajność  nominalna, kg/h

1200

Nom. ciśnienie  robocze, bar

12

Temperatura  pary  nasyconej, oC

204

Powierzchnia ogrzewalna kotła,  m2

215

Nom. temperatura  wody  zasilającej, oC

105

Pojemność  wodna  kotła  do  linii  N – W, m3

3,9

Pojemność  wodna  kotła  - całkowita , m3

5,2

Całkowita  masa  kotła – transportowa

( bez : wody, AKPiA,) transportowa), t

~ 6500

Masa całkowita, t

~7100

Ilość spalin, m3n/h

2,4

Temperatura spalin na wlocie, oC

430

Temperatura spalin na wylocie, oC

195

 

Parametry kotła

Nazwa Wartość
Paliwo Odzyskowe
Konstrukcja Płomienicowo-płomieniówkowa, Wodnorurowa
Medium Para, Woda