OR, OS

SEFAKO S.A. oferuje kotły parowe rusztowe przystosowane do spalania paliwa stałego na rusztach mechanicznych.

Kotły o oznaczeniu OR przeznaczone są dla paliw węglowych, istnieje również możliwość współspalania biomasy razem z węglem, samej biomasy lub paliwa z odpadów, jest to jednak uwarunkowane wymaganiami stawianymi przez inwestora.

Kotły rusztowe typu OR, OS są kotłami parowymi, rusztowymi, walczakowymi, z naturalną cyrkulacją. Są to kotły o konstrukcji opartej na technologii ścian szczelnych, z wolnostojącym podgrzewaczem wody.

W ofercie Sefako są dwie konstrukcje tych kotłów:

  • 1,5-ciągowe, charakteryzujące się kompaktową sylwetką o wysokiej komorze paleniskowej
  • 3-ciągowe, charakteryzujące się typową sylwetką Π.

W zależności jednak od spalanego paliwa różnić się będą geometrią i ułożeniem poszczególnych powierzchni ogrzewalnych.

Kotły wyposażone są w komplet armatury pozwalającej na prawidłową ich pracę a także w urządzenia czyszczące powierzchnie ogrzewalne.

W celu spełnienia uwarunkowań środowiskowych oferujemy dodatkowe instalacje:

  • niekatalicznego odazotowania SNCR,
  • suchego odsiarczania w komorze paleniskowej,
  • odpylania w postaci filtrów za kotłem.

Standardowo kotły wyposażone są w układy pomiarowe i regulacyjne. Na szafie pomiarów i automatyki zabudowany jest rejestrator rejestrujący podstawowe parametry kotła. Ze wspomnianej szafy można załączyć i wyłączyć poszczególne napędy kotłów. Wszystkie podstawowe parametry kotłów są zapisywane w pamięci komputera systemu wizualizacji i jest możliwość odtworzenia pracy w żądanym okresie czasu.

Tabela 1 Przykładowy typoszereg kotłów OR 1,5-ciągowych

 

OR16

OR25

OR35

OR45

OR50

Wydajność nominalna, t/h

16

25

35

45

50

Temperatura wody na wlocie do kotła, °C

105

115

105

115

125

105

115

125

105

115

125

105

115

125

Temperatura pary na wylocie z kotła, °C

450

485

450

485

505

450

485

505

450

485

505

450

485

505

Ciśnienie pary na wylocie z kotła, MPa

4

6

4

6

8

4

6

8

4

6

8

4

6

8

Temperatura spalin na wylocie z kotła, °C

<160

Sprawność obliczeniowa brutto (*), %

>84

Zapotrzebowanie (*), kg/h

2250

3650

4980

6450

7150

* przy wydajności nominalnej i na paliwie gwarancyjnym (węgiel kamienny, 22 500 kJ/kg)
 

 

Tabela 2 Przykładowy typoszereg kotłów OR 3-ciągowych

 

OR16

OR35

OR50

OR60

Wydajność nominalna, t/h

16

35

50

60

Temperatura wody na wlocie do kotła, °C

105

115

105

115

125

105

115

125

105

115

125

Temperatura pary na wylocie z kotła, °C

450

485

450

485

505

450

485

505

450

485

505

Ciśnienie pary na wylocie z kotła, MPa

4

6

4

6

8

4

6

8

4

6

8

Temperatura spalin na wylocie z kotła, °C

<160

Sprawność obliczeniowa brutto (*), %

>84

Zapotrzebowanie paliwa (*), kg/h

2300

5100

7200

8600

* przy wydajności nominalnej i na paliwie gwarancyjnym (węgiel kamienny, 22 500 kJ/kg)
 

Parametry kotła

Nazwa Wartość
Paliwo Węgiel
Konstrukcja Wodnorurowa
Typ paleniska Rusztowe
Medium Para