OF

SEFAKO S.A. oferuje kotły parowe fluidalne ze spalaniem paliwa w złożu fluidalnym stacjonarnym (pęcherzykowym) o konstrukcji samonośnej w układzie dwuciągowym ze szczelnymi ścianami membranowymi. Na wylocie z komory paleniskowej w celu odseparowania większych ziaren popiołu umieszczono separator żaluzjowy, a wytrącony popiół jest kierowany z powrotem do złoża fluidalnego.

Warunkiem równomiernego rozpływu powietrza jest zastosowanie poprawnej konstrukcji rusztu powietrznego, tj. systemu dysz o zróżnicowanej konstrukcji, które mają za zadanie dostarczyć odpowiednią ilość powietrza do spalenia i fluidyzacji i jednocześnie uniemożliwić wsteczny przepływ gazu co mogłoby skutkować przedostaniem się materiału sypkiego do skrzyni powietrznej.

Kocioł wyposażony jest w urządzenia i instalacje przykotłowe zapewniające prawidłową pracę kotła i spełniające wymogi ekologiczne.

Tabela 1 Przykładowy typoszereg kotłów OF

 

OF-15

OF-20

OF-35

Wydajność cieplna nominalna, MWt

12

15

28

Temperatura wody na wlocie do kotła, °C

105

105

115

Temperatura pary na wylocie z kotła, °C

400

400

485

Ciśnienie wody na wylocie z kotła, MPa

4,0

4,0

6

Nominalne natężenie przepływu wody przez kocioł (105/400°C), t/h

15,0

19,5

34,8

Temperatura spalin na wylocie z kotła, °C

145

145

140

Sprawność obliczeniowa brutto (*), %

89,0

89,0

89,1

Zapotrzebowanie paliwa (*), kg/h

2625

3280

6116

* przy wydajności nominalnej i na paliwie gwarancyjnym (węgiel kamienny, 17 500 kJ/kg)

 

Parametry kotła

Nazwa Wartość
Paliwo Węgiel
Konstrukcja Wodnorurowa
Typ paleniska Fluidalne
Medium Para